29. – 30.3.2019

Muzeum Cheb se i tento rok připojí k akci knihoven pořádané na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Akce je určena pro děti od 6 do 12 let. Počet účastníků je omezen. Podrobné informace budou rozeslány přihlášeným účastníkům emailem před akcí.

Pro děti bude kromě romantického přespání v muzeu připraven doprovodný program, tentokrát na železničářské téma se spisovatelem Robertem Drozdou a jeho pohádkami o panu přednostovi Drahorádovi. Již tradičně budeme tvořit, povídat si a samozřejmě i číst.

andersen-2019

 Stáhnou přihlášku ve formátu [pdf] …