PRODEJ DŘEVA

Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje prodá 16 m3 palivového dřeva (javor, vrba, hrušeň, třešeň, švestka) za celkovou částku 12 660 korun (vč. DPH). Dřevo se nachází na Statku Milíkov, Milíkov 18, 350 02 Cheb. Nakládka je možná pouze na vozidlo s povolenou hmotností maximálně 3,5 t. Těžší vozidla nesmí na pozemek zajíždět. Zájemci o dřevo mohou kontaktovat telefonicky Ing. Veroniku Procházkovou:

tel. 737 604 548, nebo emailem na prochazkova@muzeumcheb.cz