FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ  
 
-
-
21. května 2016 proběhl v prostorách Muzea Cheb již 12. ročník Festivalu muzejních nocí 2016. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích řadu let k velmi atraktivnímu způsobu prezentace kulturního dědictví. Jen v loňském roce se této akce účastnilo více než 400 muzeí a galerií z celé naší republiky a počet návštěvníků se neustále zvyšuje.
Téma letošní chebské Muzejní noci volně navázalo na právě probíhající výstavu „Hurá do školy“. Návštěvníci zasedli do školních škamen a nahlédli do systému vzdělávání na území tehdejšího Rakouska-Uherska a Československé republiky. Celým muzeem symbolicky provázel Hurvínek, který letos v květnu oslavil neuvěřitelné 90. narozeniny. Poprvé před publikum předstoupil v květnu roku 1926, kdy ho do plzeňského Loutkového divadla Feriálních osad přinesl Josefu Skupovi jeho duchovní otec Gustav Nosek jako partnera tehdy již známé postavičce Spejbla. A protože Gustav Nosek prožil v Chebu závěrečná léta svého života, rádi jsme společně s ostatními návštěvníky oslavili narozeniny jeho slavného „synka“.
Na celý večer byl připraven také bohatý doprovodný program, jehož součástí byly mimo jiné např. komentovaná prohlídka výstavy, divadelní vystoupení a v neposlední řadě také tvořivé výtvarné dílny nejen pro děti. Originální loutky Spejbla a Hurvínka, pocházející z pozůstalosti Gustava Noska, si mohli návštěvníci prohlédnout v expozici muzea.
-
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
-
<<< AKTUALITY
-