KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
 
-
16. VELIKONOČNÍ JARMARK V MUZEU CHEB
sobota 28. března 2015 od 10.00 do 17.00 hod.
-
-
-
Na sobotu 28. března připravilo Muzeum Cheb již 16. Velikonoční jarmark. V prostorách muzejní expozice čekalo na návštěvníky bezmála čtyřicet zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším zcela jistě patřily opět ty, které daly přímo nahlédnout pod šikovné ruce tvůrců. Malí i velcí návštěvníci se tak mohli těšit na řadu řemeslných ukázek, které si v mnoha případech také sami vyzkoušeli: paličkování, různé výzdobné techniky pro velikonoční vajíčka, pletení pomlázek a košíků, tradiční předení na kolovratu. Zajímavé byly i ukázky technik, které pracují s papírem. Se svými velikonočními výrobky nechyběli ani studenti Střední integrované školy v Chebu a v houslařské dílně své řemeslo předváděl budoucí mistr houslař. Pro návštěvníky byly připraveny i ukázky z tradičního velikonočního jídelníčku, z nichž některé se přímo na místě i pekly.
-
-
Vedle přehlídky řemesel čekal na ty, kteří přišli v sobotu 28. března do Muzea Cheb, další bohatý program. Pro dětské návštěvníky byly připraveny zajímavé výtvarné dílny, jejichž společným tématem bylo jaro a Velikonoce ve všech svých podobách. V programu velikonočního jarmarku nechybělo ani vystoupení dětských souborů a pohádkové představení pro děti. Svým vystoupením potěšily návštěvníky soubory ze základní školy v Lázních Kynžvart, ze 6. ZŠ v Chebu nebo hudebně pohybový kroužek Sluníčko z mateřinky v ulici Osvobození. Nechyběly ani děti z chebské lidušky: pěvecké soubory Poupata, Sedmikrásky a Kopretiny, a také děti z dramatického oddělení ZUŠ v Chebu. S pohádkovým pásmem s názvem Průzkumníci v lese se představilo karlovarské Divadlo Letadlo. Připravena byla rovněž jarní výtvarná soutěž. Velikonoční jarmark v muzeu byl opět prvním dnem, kdy svými hlasy mohla veřejnost ocenit práce, se kterými se do soutěže přihlásily dětské školní kolektivy.
-
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: votroubkova@muzeumcheb.cz
-
-
-