KRUH PŘÁTEL HUDBY
 
-
VĚRA KESTŘÁNKOVÁ - KLARINET, LUCIE VALČOVÁ - KLAVÍR
VALDŠTEJNSKÁ OBRAZÁRNA MUZEA CHEB
-
-
3. května 2015, 17.00 hodin, vstupné 60 Kč,
pro členy Kruhu přátel hudby vstup ZDARMA
-
Věra Kestřánková se narodila v Plané u Mariánských Lázní. Absolvovala ZUŠ v Plané u Marie Kuzmiakové. Má za sebou úspěchy v krajských kolech soutěží ZUŠ (r. 2000 3. místo, r. 2003 1. místo). Od roku 2003 studovala na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě MgA. Jana Dafčíka, kde v roce 2009 absolvovala. V roce 2006, 2007 a 2008 se zúčastnila Mistrovských klarinetových kurzů v Žirovnici (Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Milan Polák, Vít Spilka, Jan Mach, Irvin Venyš). V prosinci roku 2006 byla mezi vítězi na 5. ročníku Soutěže pro mladé hudební talenty v Českých Budějovicích. V říjnu 2009 zahájila studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění ve třídě Prof. Jiřího Hlaváče a Prof. Vlastimila Mareše. V srpnu 2011 se zúčastnila X. Mezinárodních interpretačních kurzů Ostrava (Arkadiusz Adamski, Jorge Montilla, Karel Dohnal, Igor Františák). V lednu 2012 obsadila 2. místo v soutěži o stipendium Yamaha v rámci dechového oddělení HAMU a v soutěži „2. Vídeňská škola“ v rámci festivalu ISA 2012 získala taktéž 2. místo. Sólově vystoupila s Jihočeskou komorní filharmonií (D. Milhaud – Scaramouche, Ondřej Kukal – Clarinettino) a se Smíchovskou komorní filharmonií (W. A. Mozart – Koncert A dur). Je zakládající členkou klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete, pro který rovněž upravuje skladby různých žánrů. Pravidelně hostuje v Orchestru Berg, Plzeňské filharmonii, Smíchovské komorní filharmonii a Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně na klarinet, basklarinet i saxofon. Pedagogicky působí na ZUŠ v Plané a SZUŠ Musicart Barrandov. V říjnu 2010 a listopadu 2012 vedla klarinetovou lekci v Klatovech v rámci cyklu „Ti nejlepší“. Od května 2008 stojí v čele dechové kapely Chodovarky. V květnu 2014 získala čestné uznání na 49. Mezinárodní instrumentální soutěži v Markneukirchenu v Německu. Byla stipendistkou Českého hudebního fondu pro sezónu 2013/2014.
-
-
Lucie Valčová se narodila v Českých Budějovicích. Základy klavírní hry získala na soukromé hudební škole ve svém rodišti u Věry Krauskopfové. Ve studiu klavíru pokračovala na ZUŠ v Českém Krumlově u MgA. Marie Šimkové Kotrčové, v jejíž třídě vystudovala později i Konzervatoř v Českých Budějovicích. Přes svůj mladý věk má již mnoho domácích i zahraničních pódiových zkušeností. Díky své přirozené muzikalitě, suverénní technice, širokému repertoáru a zejména díky umělecké upřímnosti a schopnosti tvůrčí komunikace s publikem je s nadšením přijímána jak na prestižních pódiích, tak i v komorních prostorách malých Kruhů přátel hudby. Lucie Valčová se stala již na počátku své kariéry laureátkou řady národních soutěží, mezi něž patří mimo jiné soutěž Pro Bohemia v Ostravě, Prague Junior Note v Praze, Talent Jihočeského kraje, Concertino Praga a soutěžní přehlídka Konzervatoří České republiky. Později přišly úspěchy i na mezinárodním poli – v roce 2006 3. cena Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně a l. cena na Mezinárodní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. V roce 2008 získala l. cenu na mezinárodní soutěži ve francouzské Nice a v roce 2012 3. cenu na soutěži Internationaler Rotary Musikfoerderpreis v Norimberku. V květnu 2013 se zúčastnila mezinárodního hudebního studentského festivalu v japonském Kyotu a v létě pak mezinárodních kurzů v Nice a to pod vedením prof. Emanuela Krasovského a prof. Akiko Ebi. Absolvovala magisterské studium na Hudební fakultě AMU ve třídě prof.Klánského. Získala zvláštní cenu firmy Yamaha pro nejlepšího posluchače klávesové katedry. Lucie Valčová nahrála tři CD ze skladeb předních světových skladatelů. Věnuje se rovněž komorní hudbě a první úspěchy na soutěžích získává se svými žáky jako pedagog na ZUŠ v Praze 8. Je členkou komorního uskupení Trio Clavio.
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: votroubkova@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje