KRUH PŘÁTEL HUDBY
 
-
ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ - violoncello, JIŘÍ HOŠEK – violoncello, klavír
-
-
14. dubna 2015, 19.00 hodin, vstupné 100 Kč
Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb
-
Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala Magisterské studium v Praze ve třídě svého otce doc. Jiřího Hoška (2007). Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. V současnosti studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komorní hudba). Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.
-
-
Jiří Hošek se narodil 20. 8. 1955 v Praze v umělecké rodině. Od tří let začal hrát na klavír, od deseti let na violoncello. V roce 1970 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde studoval v letech 1970 - 75 hru na violoncello ve třídě prof. Dr. Pravoslava Sádlo-Páva. V letech 1975 - 1980 studoval hru na violoncello na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Miloše Sádla. Absolvoval recitálem a koncertem s orchestrem ve Dvořákově síni Domu umělců, kdy provedl Prokofjevovu Symfonii - koncert Op. 125 pro violoncello a orchestr. Za mimořádné úspěchy ve studiu obdržel tzv. červený diplom a též Cenu rektora za mimořádné výsledky ve studiu. Další školení pokračovalo půlroční stáží na pařížské konzervatoři u prof. Bernarda Michelina, u kterého absolvoval i letní akademii v Nice (1981). Ze zahraničního školení nutno jmenovat účast na Bartókově semináři u prof. Lászlo Mezö v Szombathely (Maďarsko). V letech 1982-1986 byl stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy pracoval pod vedením prof. Alexandra Večtomova a prof. Josefa Chuchra. V letech 1986 - 1990 působil jako hudebník ve svobodném povolání a věnoval se převážně sólové koncertní činnosti. V letech 1991 - 1996 působil jako koncertní mistr violoncell Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na základě konkurzu byl v r. 1994 přijat jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde vede obor hra na violoncello. V březnu 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu.
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35011 Cheb
telefon: 739322499, e-mail: votroubkova@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje