-
ČERNÁ VĚŽ
-
-
Téměř 50 m vzdálený od paláce a kaple se tyčí mohutný románský bergfrýd, symbol pevné císařské moci. Tradičně je považován za nejstarší stojící chebskou stavbu. Sám J. W. Goethe ho dokonce považoval za dílo starých Římanů, protože bosované kvádrové zdivo mu připomínalo tzv. Pohanskou věž v Řezně (Heidenturm). Tento omyl byl vyvrácen, teprve když se v roce 1933 pod patou věže objevil kruhový základ starší kamenné věže raně středověkého předštaufského hradu.
-
Jméno dal věži černý sopečný tuf, který byl na stavbu přivezen z nedaleké Komorní hůrky. Tento velmi tvrdý kámen je přesně opracovaný do kvádrů, jejichž vnější stěny tvoří vyboulené hlízy.
-
Hranatá věž stojí na čtvercovém základě 9 x 9 m, je vysoká 18,5 m a měla tři patra, která lze poznat podle úskoků vnitřního zdiva. Vnitřek věže je velmi spoře osvětlován dvěma zužujícími se střílnovými okny ze západu a jedním z jihu. Tloušťka zdiva v přízemí dosahuje tří metrů. Původní vchod ve výšce 7 m je vidět z nádvoří. Dnešní vstup z průjezdu byl vybudován až v 18. století, stejně jako nadezdívka z lomového kamene, která v roce 1774 nahradila vysokou stanovou střechu.
-
 
Hradní nádvoří
Dvojitá kaple
Černá věž
Hradní palác
Kasematy
Mlýnská věž
Kuchelhaus