-
HRADNÍ NÁDVOŘÍ
-
-
V případě Chebského hradu nelze mluvit o nádvoří v pravém slova smyslu. Je to velké prostranství, které ukrývá stopy věků. Před kaplí jsou položené původní náhrobní kameny ze slovanského pohřebiště, jak byly vyzvednuty při archeologických vykopávkách. Prostředkem se od severu k jihu táhl příkop a hradební zeď předštaufského hradu, zakončená na obou koncích válcovými věžemi. Před palácem byl objeven také menší kamenný dům, interpretovaný nově jako černá kuchyň. Vedle paláce jsou základy tzv. Kuchelhausu, zbavené novodobé navážky po archeologickém výzkumu v roce 1932. Mohutný násep v západní části nádvoří hradu posloužil jako amfiteátr pro Valdštejnské hry. Takzvaná socialistická kultura jej v roce 1953 doplnila o promítací kabinu a hrad sloužil až do roku 1991 jako letní kino. Zhruba uprostřed pod odstraněným hledištěm byla znovuobjevena hradní studna, překrytá betonovou deskou. Dosahuje hloubky asi 20m a je vyznačena kamennou kašnou.
-
Ve volných prostorách jsou rozmístěné kamenné plastiky a stavební články ze sbírky muzea.
-
 
Hradní nádvoří
Dvojitá kaple
Černá věž
Hradní palác
Kasematy
Mlýnská věž
Kuchelhaus