-
KUCHELHAUS
-
-
U západní stěny palácové budovy vyrostl na konci 15. století hospodářský objekt, tzv. Kuchelhaus, z něhož jsou dnes viditelné pouze základy a v koutě cihlová kamna. Tento dům se stal místem krvavé hostiny, kterou připravil hradní velitel plukovník Gordon věrným Valdštejnovým generálům Kinskému, IIIowovi, Trčkovi a rytmistru Neumannovi 25. února 1634. S touto událostí souvisí i postupný zánik hradu, protože na místě tak brutálního činu nechtěl nikdo bydlet a opuštěný objekt začal pozvolna chátrat. Jednopatrový dům s arkýřem byl nakonec stržen a v roce 1809 zasypán hlínou z likvidovaného barokního opevnění města. Objeven byl až Jonasovými štolami roku 1911 a o dvacet let později ho architekt Schürer odkryl úplně. Pod zmíněnými cihlovými kamny byl v roce 1997 nalezen fragment kamenné zdi, jdoucí kolmo na severní hradbu. Patrně je to další neznámá část předštaufského hradu.
-
 
Hradní nádvoří
Dvojitá kaple
Černá věž
Hradní palác
Kasematy
Mlýnská věž
Kuchelhaus