-
KASEMATY
-
-
Po třicetileté válce, během níž byl Cheb střídavě dobýván a obsazován švédskými, císařskými či saskými vojsky, byla na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1652 zahájena stavba barokního opevnění města včetně hradu. Mohutné stavební úpravy zásadně změnily vzhled i celkovou situaci hradu. S výjimkou paláce byl celý obvod hradu obezděn barokním cihlovým pláštěm. Na jihozápadním rohu byl vybudován šípový ravelín, jehož nároží zdobí kamenné reliéfy císařského znaku. Obranu proti městu měl hradu zajistit na jižní straně rozšířený příkop a v roce 1673 vybudované kasematy. Jsou to klenuté vojenské prostory s malými střílnami v tlustých zdech. Z poslední kobky západně od Černé věže vede z hradu ven výpadní branka. Místo střechy mají kasematy hliněný násep, který měl zachycovat a tlumit dělostřelecké granáty. Toto monstrum pohltilo až do výše prvního patra Černou věž. Pohled na fádní cihlové zdivo zvenčí zpestřuje vedle ní barokní portál vstupní brány, který nese mezi římsami již téměř neznatelný nápis: L I R I S A G H B R, což znamená: Leopold I. Romanorum Imperator Semper Augustuts, Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex (Leopold I. římský císař, vždy rozmnožitel říše, král německý, maďarský a český). Tento nápis byl vytesán před Leopoldovou návštěvou Chebu roku 1673.
-
V někdejší strážnici vedle průjezdu je dnes pokladna.
-
V jihovýchodním bastionu, který byl poprvé zpřístupněn v roce 1986, se mohou návštěvníci seznámit s výsledky dosavadního archeologického bádání na Chebsku. Součástí expozice je zajímavý detail, objevený v jižní okenní nice, a sice barokní bezpečnostní větrání prostoru muničního skladu.
-
V západních kasematech je stálá výstava chebského kamnářství.
-
 
Hradní nádvoří
Dvojitá kaple
Černá věž
Hradní palác
Kasematy
Mlýnská věž
Kuchelhaus