11.10.2019

Přijďte se dozvědět více o unikátním evropském paleontologickém nálezu, a to o tzv. hlodavci z Valče. Jde pravděpodobně o první zkoumanou fosilii savce na světě, kterou naši předkové považovali za důkaz biblické potopy světa. Jejímu zkoumání se věnoval mimo jiné slavný francouzský přírodovědec Georges Cuvier; z českých vědců především prof. Oldřich Fejfar. Z okolí Valče pochází i celá řada jiných vzácných paleontologických nálezů, a i těm se budeme na přednášce věnovat.

Hlodavec z Valče, evropský paleontologický unikát, a jiné nálezy z okolí Valče
Den: pátek 11. října 2019
Čas: 17:30
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku.
Přednášející: RNDr. Boris Ekrt (Národní muzeum)
Kontakt: A. Zemanová, tel.: 725 524 129
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.

AKTUALITY