KALENDÁRIUM  
 
Albrechta z Valdštejna
životní data
-
14 (24.) září 1583

Narození Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna v Heřmanicích nedaleko Jaroměře.

-
1595
Valdštejn, který osiřel, přechází do vychování k strýci Jindřichu Slavatovi z Chlumu (hrad Košumberk).
-
podzim 1599
Valdštejn navštěvuje protestantskou školu ve Zlaté Hoře ve Slezku.
-
1599
Odchází na protestantskou akademii do Altdorfu.
-
1600
Odchází jako voják na turecké bojiště (hodnost fenricha), kde bojuje do roku 1606.
-
květen 1609
Žení se s bohatou vdovou Lukrécií, po které 23. 3. 1614 dědí bohatý majetek.
-
1617
Valdštejn znovu na bojišti, tentokráte jako velitel vlastního pluku osvobozuje pevnost Gradišku z obležení.
-
5. května 1619
Přebíhá jako plukovník moravských stavů s plukovní pokladnou na stranu císaře.
-
1620
Valdštejn ve službách císaře se podílí na potlačení stavovského povstání.
-
1621
Valdštejn poráží Gabora Bethlena a nutí ho s císařem uzavřít mír.
-
prosinec 1621
Valdštejn jmenován velitelem Prahy.
-
1622
Valdštejn jmenován velitelem císařských vojsk v českém království podílí se na finančních machinacích známých ražením nehodnotné tzv. dlouhé mince machinacemi a konfiskacemi získává velké bohatství.
-
7. září 1623
Valdštejn povýšen na říšského knížete.
-
1624
Valdštejn nabízí císaři postavení vojska.
-
7. dubna 1625
Valdštejn jmenován vrchním velitelem císařských vojsk.
-
3. září 1625
Odchází v čele vojska z Chebu na severoněmecká bojiště.
-
25. dubna 1626
Poráží Mansfelda u Dessavy a pronásleduje ho na Slovensko.
-
1627
Valdštejn povýšen na vévodu.
-
1628
Po návratu do severního Německa obléhá Stralsund.
-
13. srpna 1630
Valdštejn zbaven velení - konec tzv. Valdštejnova generalátu.
-
duben 1632
Valdštejn znovu přijímá velení nad císařskou armádou.
-
1630 - 1634
Valdštejn vyjednává s českou emigrací a s protihabsburskými spojenci.
-
13. prosince 1633
Přijíždí do Plzně, kde se staví otevřeně proti císaři.
-
24. února 1634
Přijíždí do Chebu.
-
25. února 1634
V Chebu spolu se svými věrnými Kinským, Trčkou a Illowem zavražděn.
-
© Muzeum Cheb
 
Albrecht z Valdštejna
Valdštejnské exponáty
Valdštejnská obrazárna
Valdštejnův okruh
Kalendárium
Pobyty v Chebu
Valdštejnova smrt