ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA A CHEB  
 
Pobyty Albrechta
z Valdštejna v Chebu
-
1609

Ještě dříve, než Albrecht z Valdštejna poprvé vstoupil do bran Chebu, setkal se s tímto městem nepřímo, když se v roce 1609 oženil se zámožnou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeka, jejíž rod z Chebu pocházel.

-
18. dubna 1622
První dokladem o přímém kontaktu Albrechta z Valdštejna s Chebem je dopis z 18. dubna 1622, v němž Valdštejn oznamuje chebským radním, že obdrží od císaře prostřednictvím Gottfrieda Hertela 3000 zlatých na nákup zbraní. Později si Chebsko vyhlédl jako shromaždiště svého nově tvořeného vojska.
-
1. července 1625
1. července 1625 se Chebským ozval z Prahy osobním listem a požádal je o uschování pušek.
-
31. července 1625
31. července 1625 se objevil v Chebu osobně pouze v doprovodu malé družiny. Ubytoval se v zámečku radního Werndla z Lehensteinu a odtud organizoval verbování do armády. Během měsíce najal kolem 20 000 bojeschopných mužů. Celé město si oddechlo, když 3. září téhož roku odtáhl s naverbovaným vojskem směrem na západ.
-
28. května 1630
28. května 1630 přenocoval Valdštejn v prázdném Pachelbelově domě (dnešním muzeu), když se vracel z léčení v Karlových Varech k armádě do Memmingenu.
-
30. října 1630
30. října 1630 nocoval opět v Chebu a ve stejném domě. Po tomto průjezdu se kontakty Chebských s frýdlantským vévodou téměř na dva roky přerušily.
-
25. června 1632
25. června 1632 přijel Valdštejn do Chebu znovu. Tentokrát bydlel v domě Adama Junckera a Wolfa Frischeina na chebském náměstí (čp. 17 a 18).
-
24. února 1634
V sychravém dni 24. února 1634 vjel vévoda do Chebu popáté a naposledy, aby ho již živý neopustil.
-
25. února 1634
Dne 25. února 1634 ráno napsal Valdštejn roztřesenou rukou svůj poslední dopis. Večer Walter Deveroux probodl generalissima partyzánou.
-
© Muzeum Cheb
 
Albrecht z Valdštejna
Valdštejnské exponáty
Valdštejnská obrazárna
Valdštejnův okruh
Kalendárium
Pobyty v Chebu
Valdštejnova smrt