POČÁTKY A VÝVOJ CHEBU  
 
-
Od 4. dubna 2009 je v přízemí výstavní budovy Muzea Cheb veřejnosti přístupná nově instalovaná vstupní část stálé expozice. Jak již název výstavy napovídá, jedná se o nejstarší dějiny Chebu a Chebska v historickém kontextu od 7. do začátku 15. století.
-
-
-
-
Edukativní texty, mapy, plány a obrázky představují na patnácti barevných panelech výsledky historického a archeologického výzkumu města a Chebského hradu. Prohlídka začíná mapou historického Chebska s doklady o slovanském osídlení a informací o objevení opevněného slovanského hradiště při asanaci města v 60. letech minulého století. Dlouholetý archeologický výzkum Chebského hradu přinesl nové poznatky o způsobu života původních slovanských obyvatel, o zániku jejich hradiště na začátku 12. století a o dalším stavebním vývoji naší nejvýznamnější památky.
-
Archeologické sledování stavebních prací v historickém jádru Chebu umožnilo vyslovit nové teorie o sídelním vývoji města. Na denní světlo bylo vyneseno množství předmětů denní potřeby středověkých lidí. Díky nálezům nejstarších obydlí a odpadních jímek víme mnohem více například o zdejších hygienických poměrech.
-
Významnou kapitolou v historii je existence chebského městského státu s vlastní diplomacií, správou a armádou. Středověké politické dějiny, v jejichž středu se Cheb často ocital, jsou pro vnímavého návštěvníka dostatečně připomenuty. Ukázky archeologických nálezů jsou uložené volně a v pěti vitrínách, doplněné historickými dokumenty.
-
 
Expozice muzea
Rozšířená expozice
Počátky a vývoj Chebu
Valdštejnův okruh
Valdštejnská obrazárna
Valdštejnské exponáty
Lapidárium
Chebská keramika