ZRUŠENÉ EXPOZIČNÍ OKRUHY  
 
-
Z DEPOZITÁŘE MUZEA...

V této části expozice mohli návštěvníci zhlédnout některé z exponátů, jež zůstávají obvykle skryty v muzejním depozitáři. Jednalo se většinou o nově nabyté či restaurované předměty.


-
CHEBSKÝ LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK...

Mezi nejvýznamnější sbírkové celky muzea v Chebu náleží i bohatý soubor chebského lidového nábytku. Výrazným rysem vystavených exponátů byla především bohatá řezbářská a malířská zdobnost.


-
KOLA ESKA - PREMIER...

Součástí výstavy bylo 14 jízdních kol z velosalonu bývalého n. p. Eska Cheb, která v roce 2001 odkoupilo Město Cheb od správce konkurzní podstaty.-
JOHANN BALTHASAR NEUMANN...

Johann Balthasar Neumann patří bezesporu k nejvýznamnějším rodákům města Chebu. V průběhu svého života se stal uznávaným a žádaným architektem, jehož stavitelská činnost pozoruhodně završila tzv. dynamické baroko, tedy jednu z nejvýraznějších etap novověké evropské architektury.

-
MAESTRO RUDOLF SERKIN...

Dlouhodobá výstava byla původně koncipována ke stému výročí narození významného světového klavíristy, chebského rodáka Rudolfa Serkina, který prožil větší část svého života v USA, kam byl nucen z rasových důvodů emigrovat již v roce 1938.


-
 
Expozice muzea
Rozšířená expozice
Počátky a vývoj Chebu
Valdštejnův okruh
Valdštejnská obrazárna
Valdštejnské exponáty
Lapidárium
Chebská keramika