SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - ZOOLOGIE
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Těžiště sbírky dnes spočívá ve vycpaninových preparátech; v převážné většině ptáků. V roce 1982 byla zoologická sbírka muzea v Chebu postoupena jako dlouhodobá zápůjčka Městskému muzeu ve Františkových Lázních, které jako součást přírodní rezervace SOOS otvíralo samostatnou biologickou a geologickou regionální expozici. Zápůjčka trvá do současnosti. Částečně ucelenými soubory jsou pouze entomologické nálezy a samostatná sbírka motýlů. Od roku 1989 do roku 2004 nemělo Chebské muzeum odborného pracovníka - přírodovědce a zoologická sbírka se stala výlučně sbírkou konzervační - správa sbírky byla zajišťována pouze administrtivně.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Nejvýraznější část sbírky tvoří vycpaninové preparáty ptactva. V letech 1967 - 1977 byly odbornými pracovníky prováděny terénní výzkumy a sbírka byla obohacena o preparáty hlodavců, obojživelníků a plazů. Součástí sbírky je rovněž kolekce entomologických nálezů a cizokrajných motýlů, kterou získalo muzeum v předválečných letech.
-
ZPĚT
-