SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - STARÉ TISKY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Základem knižních sbírek bylo pravděpodobně několik darů soukromých osob v 50. letech (doc. Alberti, dr. M. Mladějovská). Písemné doklady o tom však v knihovně muzea chybí. V 60. letech se fondy, jak dokládají přírůstkové seznamy knihovny, obohatily několika nákupy. Několik dalších rukopisů bylo získáno převodem z jiných institucí. Sbírky se postupně doplňovaly jednak z darů, osobních nálezů v neužívaných prostorách muzea a při rekonstrukci, nákupy v antikvariátech i od soukromých osob. Při revizi v roce 1973 bylo zjištěno, že inventární soupis starých tisků neodpovídá předpisům, knihy nelze podle něho identifikovat a dále, že jsou zde tituly, které mezi staré tisky nepatří. Do inventury, která ve sbírce proběhla v roce 1977, byly staré tisky vytříděny a fond rozdělen na tisky do roku 1850 (sem bylo zařazeno několik málo titulů vzácných tisků, které jsou časově mladší, ale svojí povahou jsou sbírkové) a na tisky po roce 1850, především tisky regionální povahy, které byly převedeny do fondu regionální literatury.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka obsahuje mimo jiné i některé velmi vzácné knihy: Melantrichova Bible česká z roku 1570, drobné regionální tisky, ukázky prací chebských tiskařů, kolekce kramářských tisků atd.
-
ZPĚT
-