SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - SKLO
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Ve sbírce jsou zastoupeny především předměty z 18. a 19. století. Až do roku 1974 bylo sklo ve sbírkách chebského muzea součástí umělecko-historických sbírek. Po roce 1974 se tyto předměty soustředily do samostatné sbírky. Sbírka skla nese patrné stopy nahodilosti, kterou byly tyto předměty do sbírek získávány. Několik kusů skla se do sbírky dostává společně s Müllerovou a Ledererovou sbírkou. Součástí sbírky je také kolekce uměleckých vitráží s náboženskou i profání tematikou.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Uvědomělejšímu sběru skla se muzeum nevěnovalo a nevěnuje. Přesto se ve sbírce vytvořila početnější skupina skleněných lázeňských pohárků, charakterizující lázeňskou kulturu 19. století ve Františkových Lázních a v Mar. Lázních. Historicky a dokumentačně nejcenějšími předměty ve sbírce jsou 2 francouzské secesní vázy firmy Legras & Cie., Le-Plaine-Saint-Denis z doby po r. 1900, secesní váza ze sklárny v Klášterském Mlýně a váza Moser z doby kol. r. 1920. Zajímavou skupinu tvoří několik kusů historizujícího skla z 90. let 19. století. Podchycení tehdejší současné produkce z širšího regionu vedlo v roce 1983 k nákupu vzorku 24 ks skla ze sklárny Moser a v roce 1984 k zařazení do sbírky 4 ks čedičových výrobků dokumentující svébytnou sklářskou produkci, kterou reprezentovala slévárna taveného čediče EUTIT ve Staré Vodě. V posledních letech sbírka rozrostla rovněž o obalové sklo (lehve, sklenice).
-
ZPĚT
-