SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB  
 
-
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje pečuje o stávající sbírkový fond včetně odborného zhodnocení a konzervace. Na základě dokumentačního programu a akviziční strategie muzea získává vlastním sběrem, nákupy a dary přírůstky sbírkového fondu, které eviduje, odborně katalogizuje, ošetřuje. Sbírkový fond je využíván k odborné a prezentační práci muzea.
-
-
představuje k 31.12. 1999 celkem 86 052 kusů sbírkových předmětů evidovaných pod 55 589 inventárními čísly. Do roku 1972 byl celý sbírkový fond muzea evidován v jednotné číselné řadě a spravován jedním kurátorem. Od tohoto roku byly sbírky postupně rozděleny do 26 samostatných sbírek. Evidence 2. stupně v těchto sbírkách je prováděna v samostatných číselných řadách. Správa nově utvořených sbírek byla rozdělena mezi jednotlivé odborné pracovníky muzea podle jejich zaměření a specializace. V současné době je správou sbírek pověřeno celkem 8 správců sbírek, zastřešených hlavním kurátorem sbírek, který je pověřen evidencí sbírek 1. stupně a vedením centrální agendy sbírkového fondu.
-
ROZDĚLENÍ SBÍREK SPOLEČENSKOVĚDNÍCH OBORŮ
-
Současné dějiny
Numismatika
Militária
Kovy
Cín
Loutky, modely, hračky
Nábytek
Obrazy
Grafika
Sochy
Hodiny
Hudební nástroje
Textil
Hospodářské nářadí
Sklo
Keramika a porcelán
Archeologie
Sfragistika
Kamenné artefakty
-
Různé sbírky
-
PŘÍRODOVĚDNÉ SBÍRKY
-
Zoologie
Botanika
Geologie
-
SBÍRKOVÝ FOND MUZEJNÍ KNIHOVNY
-
Staré tisky
Manuskripta
Regionální literatura
Zbývající knihy v muzejní knihovně jsou součástí studijního fondu knihovny, který je fondem nesbírkovým.
-
Z hlediska předpokládaného rozšiřování jednotlivých sbírek vycházejícího z dokumentačních cílů a aktivit muzea jsou tyto sbírky rozděleny do 4 skupin:
-
- sbírky s náhodnými přírůstky: militária, cín, hodiny, textil, sklo, kurioza, manuskripta
- sbírky s minimálními přírůstky: nábytek, sochy, staré tisky, kamenné artefakty
- sbírky s běžnými přírůstky: obrazy, grafika, sfragistika, numismatika
- sbírky s programovanými přírůstky: současné dějiny, kovy, loutky a modely, hudební nástroje, hospodářské nářadí, keramika a porcelán, archeologie, regionální literatura.
Vedle sbírkových fondů muzeum Cheb spravuje a na základě dokumentačního programu muzea a systematicky doplňuje muzejní nesbírkové fondy. Základ těchto fondů byl položen v roce 1974, kdy byly roztříděny a systematizovány dosud neevidované dokumentační materiály muzea.
-
DOKUMENTAČNÍ FONDY MUZEA
-
Negativy
Fotopozitivy
Diapozitivy
Videotéka
-
Fonotéka
-
Z hlediska původu byly po generální inventuře sbírkového fondu v roce 1980 rozděleny sbírkové předměty muzea na starý sbírkový fond (od 1873 do 1980) a přírůstky, tj. předměty získané po roce 1980.
-
ZPĚT
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články