SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - SOCHY A PLASTIKY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
První přírůstky plastik získává muzeum v samém počátku své existence. Jak naznačují staré muzejní katalogy je sbírka v samém počátku utvářena jako sbírka církevní plastiky. V roce 1906 jsou muzejní plastiky vystaveny s převahou v 6. sále expozice, kde je prezentováno církevní umění. V roce 1909 získává muzeum do svých sbírek bustu Albrechta z Valdštejna, jejímž autorem je chebský městský rada a sochař Karl Wilfert. V roce 1913 získává muzeum jako odkaz soubor 40 slonovinových řezeb představujících historické osobnosti třicetileté války a dva historické valdštejnské výjevy, které jsou součástí Hallwichovy sbírky. V letech 1927 a 1938 byl získáním národopisných sbírek dr. Müllera a Karla Lederera, učitele z Kynšperka n. Ohří položen základ kolekci drobné lidové výklenkové plastiky, na kterou v menší míře navázal terénní sběr prováděný muzeem v 60. letech.
Celkový počet plastik ve sbírkách chebského muzea do roku 1945 představuje asi 1/4 dnešního počtu. V poválečném období se do muzejních sbírek dostávají mimo jiné plastiky z okolních církevních objektů. Mezi nejvýznamnější patří soubor plastik z křížové cesty ze Starého Hrozňatova, který muzeum získává někdy počátkem 50. let. Posledním významným přírůstkem v muzejních sbírkách je kamenná plastika rytíře Rolanda z kašny v honí části chebského náměstí z roku 1591, kterou muzeum získalo v roce 1981, kdy na původní místo byla osazena její kopie. V 60. letech a v 1. pol. 70. let byly plastiky součástí umělecko historických sbírek muzea. Jako samostatná sbírka se začaly utvářet v 1. Polovině 80. let 20. století.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka plastik chebského muzea byla od počástku formovaná jako sbírka církevní plastiky. Zde se postupně utvořily dvě výrazné skupiny - kolekce převážně pozdně gotické plastiky a kolekce plastiky barokní. K nejznámějším gotickým plastikám patří madony ze Šalíčku a z Kamenné ulice a reliéfní plastika z oltáře kostela na Seebergu, Oplakávání Krista. Z barokních plastik pak plastiky z okolí Ignáta Platzera (sv. Anna, Sv. Jáchym, sv. Václav) a dochovaný soubor dřevěných plastik v životní velikosti, které byly součástí křížové cesty k Loretě ve Starém Hrozňatově. Součástí sbírky je také soubor drobné lidové výklenkové plastiky, převážně z Müllerovi a Ledererovi sbírky a několik kusů relikviářových obrazů zdobených dracounovou krajkou, které jsou jinak součástí sbírky obrazů. Dokumentační hodnota sbírky plastiky trpí nedostatkem přesných informací o původu jednotlivých kusů.
-
ZPĚT
-