SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - RŮZNÉ SBÍRKY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka byla koncipována při generální inventuře sbírkového fondu Chebského muzea v roce 1980. Z hlediska sbírkotvorných aktivit je chápána jako sbírka kuriozit a nezařaditelných předmětů v rámci sbírkového fondu Muzea Cheb. Předměty ve sbírce zastoupené pochází převážně z území histrorického Chebska a svým vznikem spadají (až na některé vyjímky) do 19. a 20. století.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Jedná se o nepříliš početnou sbírku, v níž ucelenější skupinu tvoří pouze 4 dětské kočárky nakoupené v 90. letech minulého století. Součástí sbírky - a současně i jejím nejvýznamnějším exponátem - je proslulá vycpanina Valdštejnova koně zabitého v bitvě u Lützenu v roce 1632.
-
ZPĚT
-