SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - OBRAZY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka obrazů se začala jako samostatná formovat od roku 1973. Počet obrazů ve fondu Chebského muzea do roku 1945 představoval asi 1/4 dnešního stavu. V následujících letech se sbírka značně rozrostla o svozy z okolních církevních a zámeckých objektů (Vysoká, Hrozňatov, Hřebeny...). Další přírůstky byly získány nákupy, z pozůstalostí, převodem a dary. Informace v přírůstkových knihách o původu jednotlivých předmětů jsou velmi sporadické. Přínosem pro budoucí sbírku obrazů byly mimo jiné sbírky dr. Müllera a Karla Lederera, které muzeum získalo v letech 1927 a 1938. Z těchto sbírek pochází značná část podmaleb na skle, kvašových svatých obrázků a skříńkových relikviářů s daracounovou krajkou. V letech 1978 - 1980 nechalo Chebské muzeum na zakázku namalovat pro své sbírky kolekci 11 obrazů s chebskou tematikou od ak. mal. Borise Soukupa.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Z námětového hlediska zde jsou ve sbírce zastoupeny veduty města, portréty, většinou bez přesnějšího určení, krajiny, žánrové obrázky, obrazy s církevními a náboženskými náměty. Mezi první obrazy chebského muzea patřila Hoffreutherova plátna Zavraždění Valdštejna a ZavražděníValdštejnových důstojníků a portrét Albrechta z Valdštejna, který maluje chebský rodák Frank Christoph kol. roku 1805. Tato plátna muzeum získalo již při svém založení v roce 1873. Z mUzejně dokumentačního hlediska patří k nejhodnotnějším celkům ve sbírce obrazy s valdštejnskou tematikou. Zcela samostatnou skupinu zde představuje 17 portrétů z valdštejnské rodové galerie, které má muzeum ve svých fondech od roku 1978 a které získalo převodem MK ČSSR z Valdštejnského paláce. Po restaurování obrazů koncem 80. a v 90. letech tvoří tato kolekce od roku 1998 samostatnou část expozice Chebského muzea. Z pohledu uměleckohistorického je nejhodnotnějším souborem skupina 6 deskových obrazů z 2. poloviny 15. století s dvojportréty světců a světic.
Dalším vysoce hodnotným celkem je soubor cca 80 kusů podmaleb na skle. Vedle 36 grisaillových podmaleb (tzv. chebských obrázků na skle), se zde nacházejí podmalby z dílen v šumavské Kvildě a Pohoří, rakouského Sandlu, ale také z oblasti Bavorska, Moravy, Slezska. Obdobou podmaleb na skle je i soubor kvašových nástěnných obrázků svatých včetně torza křížové cesty v broušených zrcadlových rámech. Mezi sbírku obrazů a soch jsou rozděleny relikviářové obrazy svatých zdobené filigránovou dracounovou krajkou, které pocházejí z produkce nedalekého kláštera ve Waldsassenu.
Dokumentačně historickou a výpovědní hodnotu má také postupně se vytvářející soubor chebských vedut zachycujících podobu města mezi lety 1394 (Heinrich Stadler - romantický pohled na chebský hrad a Václavův hrad, malba z r. 1776, Franz Silhabel - podoba města po polovině 19. století) a 80. léty 20. století (Boris Soukup). Nejcennější a dokumentačně nejhodnotnější obrazy jsou od roku 1995 vystaveny v expozici Chebského muzea.
-
ZPĚT
-