SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - NÁBYTEK
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Jako samostatná sbírka se začala formovat po roce 1974. Sbírka byla původně provizorně umístěna v depozitářích v Kláře, Špalíčku a ve Špejcharu. V těchto prostorách nebyl nábytek uložen samostatně, ale společně s ostatními sbírkami: slohový nábytek s obrazy a plastikami, lidový nábytek byl v této době součástí etnografických sbírek. Jednotlivé kusy nábytku jsou součástí muzejních sbírek od založení muzea. Nejstarší sbírky byly vystaveny ve valdštejnské místnosti expozice a v selské jizbě, kde jsou dokumentovány i fotograficky v albu Aus dem Egerer Museum z roku 1906. K významnému rozšíření sbírky dochází v letech 1927 a 1938. V roce 1927 byla pro Chebské muzeum získána soukromá národopisná sbírka františkolázeňského lékaře dr. Michaela Müllera, ve které byl bohatě zastoupen malovaný lidový nábytek. Ten tvořil také podstatnou část sbírky Karla Lederera, učitele z Kynšperka nad Ohří, jehož národopisnou sbírku muzeum získalo v roce 1938. Po 2. světové válce byly do sbírky muzea převzaty rovněž předměty z bývalého Sudetoněmeckého národopisného muzea, které bylo otevřeno v roce 1940. Muzeum tak získalo další kusy lidového malovaného nábytku. Od 60. let jsou přírůstky nábytku více méně náhodné. Významným přírůstkem je dámský salon ve stylu chippendale z roku 1910, získaný nákupem v roce 1981 a 1983 a nábytek z vybavení rodinné vilky důstojníka finanční stráže v Chebu z přelomu 20. a 30. let (ložnice, kuchyně, jídelna), získaný v roce 1980. V 90. letech bylo do sbírky získáno několik kusů kuchyňského nábytku z let 1940 - 1950.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka je tvořena obsáhlou kolekcí malovaného lidového nábytku a kolekcí slohového nábytku. Mezi slohovým nábytkem výrazně převažují kusy z období biedermeieru a eklektické kusy z přelomu století. Hodnota sbírky je dána obsáhlým souborem malovaného lidového nábytku. Umělecky nejhodnotnějším kusem nábytku ve sbírce je kabinet zdobený chebskou reliéfní intarzií z okruhu K. a H. N. Haberlitzů a tři cechovní truhličky zdobené rovněž chebskou reliéfní intarzií.
-
ZPĚT
-