SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - NUMIZMATIKA
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Mince patřily mezi první sbírkové předměty hned po založení chebského muzea v roce 1873. V roce založení byl v chebské Kachní ulici učiněn významný nález pokladu dutých feniků z 15. století, jehož část se dostala do muzea a ve sbírce je zachována dosud. Rovněž zde byl uložen a nově zpracován téměř celý poklad z Horních Loman. Celá historická muzejní sbírka čítala podle Kubínova seznamu v roce 1947 celkem 2099 položek, seznam s doplňky dr. Miry Mladějovské končí inv.č. 3216. Zvlášť byla evidována sbírka medailí a přívěsků. V roce 1960 získalo muzeum starou, pečlivě evidovanou gymnaziální sbírku, obsahující cenný soubor antických mincí, středověké ražby včetně chebských a novodobé peníze celé Evropy, především pak Rakousko-Uherska. Tato sbírka byla umístěna ve vlastní speciálně upravené zásuvkové numismatické skříni. Při jejím stěhování v roce 1973 došlo k sesypání obsahu skříně. Originální katalogy a popisky na platech byly nadále nepoužitelné, proto v letech 1983 - 1987 byl proveden odborníkem nový popis a nová evidence v rámci jednotné muzejní sbírky.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka obsahuje mince, platidla a medaile z období antiky, ze středověku a od novověku po současnost. Pravidelně je doplňována současnou produkcí.
-
ZPĚT
-