SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - MILITARIA
 
-
-

Digitální katalog:

-
Při vstupu do databáze se primárně zobrazují pouze záznamy opatřené fotografickou dokumentací. Budete-li chtít zobrazit všechny záznamy, použijte záložku "SOUPIS", "KARTY" nebo "TABULKA" na horní liště stránky. Databázi lze prohlížet ve čtyřech zmíněných módech lišících se jednak formou a jednak výběrem zobrazovaných údajů. Z každého "pohledu" na databázi je také odlišný tiskový výstup. Ovládání databáze je intuitivní a odpovídá všem zavedeným standardům.
Pozor, jedná se pouze o testovací verzi katalogu !
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Militária jsou součástí sbírek chebského muzea od jeho založení, historii sbírky militárií nelze ale samostatně formulovat, je možné upozornit pouze na významnější předměty či kuriozity. Jedním z nejstarších muzejních předmětů v CHM je partyzána, kterou byl 25. února 1634 v Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna a kterou na vyžádání zíslalo město z rozhodnutí císaře Ferdinanda II. V roce 1886 uvádí katalog muzejních sbírek mimo jiné soupis halaparten, mečů, hákovnic, pušek s kolečkovýmí, francouzskými křesadlovými a perkusními zámky, pistole, šavle, palaše, prachovnice, hroty šípů z hradu Borschengrün z roku 1452, malé dělo, kterým se oznamovalo ráno otevření městských bran, výzbroj a výstroj chebských střelců z r. 1831, ale také umělou ruku velitele města plukovníka von Rolla asi z roku 1818. Tyto předmět byly vystaveny v místnosti č. 1. V části expozice věnované chebským řemeslům a cechům byly vystaveny výrobky chebských puškařů. Po roce 1945 se muzeum sběru ani zpracovávání militárií nevěnuje až do roku 1967. První utřídění sbírek provedl v roce 1967 dr. M. Mudra.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Podsbírka militárií obsahuje chladné a palné zbraně, různé typy vojenských přileb a části vojenské výstroje. Časově zahrnuje exponáty z 16. - 20. století. Nejstarším sbírkovým předmětem z fondu militárií je partyzána, kterou byl údajně zavražděn Albrecht z Valdštejna, která patřila do kmenových sbírek muzea již v době jeho založení v roce 1873. Nejcenější částí sbírky jsou pušky z dílen chebských puškařů. Součástí sbírky je v současnosti rovněž 5 ks zbraní podléhajících zbrojnímu zákonu.
-
ZPĚT
-