SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - LOUTKY, HRAČKY, MODELY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka obsahuje převážně předměty časově spadající do 20. století. Sbírka loutek, hraček a modelů se začala utvářet až od roku 1974, a proto v ní převažují nákupy z let 1974 - 1999. K nejvýznamnějším exponátům patří loutkařské práce řezbáře Augustina Noska, který proslul především jako tvůrce loutek Spejbla a Hurvínka.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Základ sbírky tvoří hračky vyrobené v letech 1916 - 1917 ruskými zajatci v Chebu, které v roce 1923 získalo muzeum do svých sbírek. Další významnou skupinu představují loutky ze zaniklé městské loutkové scény, které muzeum získalo v letech 1973 - 1974. Modely představují chebský lidový statek a modely chebských hrázděných štítů pocházející z předválečného období. Sbírka loutek, hraček a modelů je průběžně doplňována nákupy - např. loutky autorů Liddera, J. Vavříka - Rýze, J. Vítka, J. Krále, R. Stefanové a především loutky z pozůstalosti Augustina Noska.
-
ZPĚT
-