SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - KAMENNÉ ARTEFAKTY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Na nádvoří muzea v Chebu jsou již od minulého století instalovány náhrobní kameny přemístěné z kostela sv. Mikuláše, kam byly původně přemístěny z chebských kostelů při rekonstrukcích dlažby. Soupis těchto epigrafických památek pořídil v roce 1958 René Murat a publikoval ho ve sborníku Karlovarsko pod názvem "Soupis epigrafických památek Chebu". Zbytek náhrobních kamenů, které byly určeny pro zamýšlené lapidárium, byl umístěn v sloupové místnosti v nádvoří muzea. Tato místnost byla až do roku 1995 užívána jako sklad - hlavně jako sklad tabulového skla. V roce 1995 byla místnost vyklizena a náhrobky nově osazeny a zpřístupněny veřejnosti. V kasematech Chebského hradu byly až do roku 1994 uloženy různé stavební články a pamětní desky, náhodné stavební články z poutního kostela na sv. Anně, zbořeného kolem r. 1957, byly do této doby volně loženy pod Černou věží Chebského hradu. Přibližně ze stejné doby pocházejí rovněž fragmenty oltáře z kostela sv. Jošta na Lodním předmětsí, které byly pohozeny u hradního příkopu. Koncem 70. let byly přemístěny do nádvoří hradu. Do roku 1993 byly u východní zdi v nádvoří hradu, schované za plátnem letního kina, zpola zasypané a zarostlé náhrobní kameny ze slovanského kostrového pohřebiště, vyzvednuté při archeologických výzkumech v letech 1911 a 1968 (Jonas, Pospíchalová). Hradní nádvoří se stalo také místem uložení pro všechny kamenné artefakty od soch ze hřbitova v Horních Lomanech, zrušeného v roce 1974, až po kamenné schody z mázhausu Pachelbelova domu, které byly vybourány v roce 1980. V roce 1993 byly na hrad převezeny rovněž kamenné sochy z františkánského kláštera. V roce 1992 bylo rozhonuto tyto kamenné artefakty soustředit a administrativně podchytit - byla zřízena sbírka kamenných artefaktů. V roce 1994 byla část utvářené sbírky uspořádána na volných prostranstvích Chebského hradu. V témže roce byly zahájeny restaurátorské práce na prezentovaných kusech.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka soustřeďuje veškeré záměrně (umělecky) opracované kamenné předměty, především plastiky, náhrobní a pamětní desky, kamenné architektonické články a jiné užitné předměty světského či kultovního charakteru bez časového omezení. Sbírka byla založena v roce 1992 z nutnosti uspořádat kamenné předměty, které buď nebyly evidovány vůbec, nebo byly roztroušeny po jednotlivých sbírkách muzea (Sochy, Současné dějiny, Různé sbírky).
-
ZPĚT
-