SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - KOVY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Předměty zařazené do sbírky kovů jsou součástí muzejních sbírek od jeho založení v roce 1983. Byly sbírány především předměty dokumentující řemeslnou výrobu. Jejich sběru nebyl v minulosti věnován patřičný zřetel, což se odráží na kvalitě zde obsažených sbírek. Základ starých fondů ve sbírce kovů představují kovové předměty z vybavení chebských domácností, jako pozůstatek etnografických sběrů z předválečného období. Součástí sbírky jsou rovněž předměty z barevných kovů, které byly ve vybavení kuchyně na hradě Seebergu. Do Chebského muzea se dostaly někdy v průběhu 50. let minulého století, k jejich získání nejsou žádné doklady. V 60. letech byla sbírka doplňována z terénního sběru, který prováděla tehdejší pracovnice muzea Ivana Ulmanová. Další přírůstky do sbírky jsou zaznamenány až v průběhu 80. a 90. let minulého století.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka zahrnuje předměty, které jsou zcela nebo u kterých převažují jako použitý materiál železné nebo neželezné kovy s výjimkou cínu. Obsahuje předměty běžného užití v domácnosti s převahou kuchyňského nádobí, cirkevní a dekorativní předměty. Součástí sbírky jsou také stroje a přístroje nezemědělského charakteru: šicí stroje, obuvnický šicí stroj, psací stroje, pokladny. Koncem 80. let minulého století byla sbírka doplněne kolekcí 11 ks rozhlasových přijímaců z 30. - 60. let.
-
ZPĚT
-