SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - HUDEBNÍ NÁSTROJE
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Předměty zastoupené ve sbírce spadají s převahou do 19. a 20. století. Jako samostatná sbírka se utváří od roku 1973. V roce 1978 v rámci tzv. dokumentace současnosti byly pro sbírku získány ukázky výrobků n.p. Cremona v Lubech. Sbírka je systematicky doplňována.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
K nejcenějším kusům sbírky patří lidové housle užívané na Chebsku dudáckými kapelami, tzv. Dudelsackgeige, housle s krátkým krkem (HN6, HN7), dechové a dmychací dudy z Chebska a několik citer chebské provenience - např. HN215 - fa Anton Bräuer, Schönbach (Luby), 1921. Většinu sbírky hudebních nástrojů pak tvoří jednotlivé součástky hudebních nástrojů. Ve sbírce je také dokumentována výroba strunných hudebních nástrojů firmy Cremona v Lubech u Chebu - hudební nástroje, polotovary dokumentující výrobní postup, apd. Tyto artefakty byly získány v roce 1978.
-
ZPĚT
-