SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - HOSPODÁŘSKÉ NÁŘADÍ
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Nejstarší sbírkové předměty, které jsou součástí sbírky hospodářského nářadí jsou dokumentačně podchyceny již na fotografiích expozice z roku 1906: např. krok k vyměřování pozemků, dětské jezdecké sedlo, zvonce k postrojům. Významné přírůstky hospodářského nářadí přineslo také získání Müllerovy a Ledererovy sbírky. V poválečném období byla sbírka významně doplněna terénními sběry I. Ulmanové v letech 1962 - 1970. V letech 1971 - 1978 dochází ke změnám správců sbírky, písemné doklady však neexistují. V této době byly klíče od prostorů, kde byly sbírky uloženy, u ředitelky muzea K. Iterské. Od roku 1970 prošla sbírka několikerým stěhováním.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Vnitřní rozdělení sbírky vychází ze tří tematických skupin: zemědělské nářadí, kuchyňské nářadí a řemeslnické nářadí. Nejrozsáhlejší celek tvoří zemědělské nářadí a drobné zemědělské stroje - staré sbírky doplněny v minulých letech nákupy. Z dokumentačního hlediska je rovněž cenné nástrojové vybavení z houslařské dílny. Postupně se vytváří také předmětná dokumentace nářadí a náčiní z vybavení domácnosti s převahou materiálu z 30. - 50. let 20. století.
-
ZPĚT
-