SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - HODINY
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Těžiště sbírky hodin je převážně v materiálu z 19. století. Starší hodiny pocházejí většinou z 2. pol. 18. stol., solitérní kusy z 1. pol. 18. stol. Složení sbírky a její časové zařazení je určeno původem většiny exponátů: jde vesměs o dary obyvatel města muzeu. První 4 ks hodin uvádí již muzejní katalog Georga Schmida pro rok 1874. Většina hodin ve sbírce pochází z předválečných muzejních sbírek. V 60. letech byly hodiny součástí uměleckořemeslných sbírek muzea. Od roku 1973 se vyčlenily jako samostatná sbírka.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Složení sbírky a její časové zařazení je určeno původem většiny exponátů: jde vesměs o dary obyvatel města muzeu. Nejpočetněji zastoupeným typem ve sbírce jsou hodiny sloupkové v řadě variant, většinou empirové, několik kusů klasicistních. Mezi kvalitní práce patří hodiny z dílny pražského hodináře Ferdinanda Schmidta (Ho52) nebo klasicistní stolní hodiny chebského hodináře Josepha Rindlera (Ho63). Několika výraznými kusy je zastoupen i druh tzv. sloupkových portálových nebo altánových hodin. Samostatnou uzavřenou skupinu hodin tvoří selské, vesměs nástěnné hodiny, často s dřevěnými převody, skleněnými zvonky a hladkým průčelím hodinové skříně, zdobené květinovým motivem, případně s figurální malbou (Ho54 - motiv tancovačky v hostinci).
-
ZPĚT
-