SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - GEOLOGIE
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírku tvoří převážně geologické nálezy z území Chebska (včetně Ašska a Mariánskolázeňska) převedené ze starých sbírkových fondů a také nálezy pocházející z vlastních sběrů, konaných však pouze sporadicky (v oněch letech 2. pol. 20. století, kdy bylo v muzeu personálně zajištěno místo příslušného odborného pracovníka - geologa). Vedle nálezů regionální povahy obsahuje sbírka i jednotliviny v rámci celé České republiky, resp. Evropy.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Charakter geologické sbírky muzea v Chebu je velmi nesourodý, systematickému sběru geologického materiálu z chebského regionu se muzeum nikdy nevěnovalo. Nelze zjistit předměty z předválečných fondů. Sbírka obsahuje horniny a minerály jednak z regionu, jednak z jiných částí republiky i Evropy. Jako uzavřená část geologické sbírky je chápána pouze tzv. "sbírka Hubáčkova".
-
ZPĚT
-