SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - GRAFIKA
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Sbírka dokumentuje převážně grafickou produkci 19. a 20. století. Historie grafických sbírek sahá až k roku 1873, kdy bylo založeno Městské muzeum v Chebu. Mezi nejstarší exponáty patří grafika a kresby s valdštejnskou tematikou, s tématem 30. leté války, ikonografie Chebu, mapy a plány. K výraznému obohacení sbírky dochází v roce 1913, kdy muzeum získává jako část sbírky chebského rodáka a vídeňského dvorního rady dr. Hallwicha. Součástí tohoto odkazu jsou i grafické listy a doubové rytiny ze 17. století s podobiznami vojevůdců třicetileté války. Z dochovaných muzejních katalogů nelze zjistit, jaký je původ grafických sbírek. Lze předpokládat, že značnou část grafiky s církevní a náboženskou tematikou získává muzeum v letech 1950 - 1970. V posledním desetiletí je sbírka doplňována o ikonografii města.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Základní fond grafické sbírky muzea pochází z let 1873 - 1945. Grafika tvořila významnou část muzejních exponátů již v první instalaci muzea z roku 1874 a byla postupně doplňována a rozšiřována. Sbírka byla a dodnes je doplňována hlavně nákupy, sporadicky dary či nálezy. V současné době se uvnitř sbírky rýsuje několik námětových celků. Významným celkem je soubor kreseb a grafických listů s valdštejnskou tematikou a tematikou třicetileté války, který patří v muzejním fondu k nejstarším muzejním sbírkám. Značnou část tohoto souboru představují grafické listy z tzv. Hallwichovy sbírky. Další obsáhlou skupinu představují grafiky a kresby s církevní a náboženskou tematikou, včetně souboru poutních a svatých obrázků. Sbírka obsahuje soubor chebských vedut a soubor map a plánů mapujících situaci od dob třicetileté války po 19. století. Jedná se vesměs o mapy a plány regionální provenience. Dva menší soubory představují grafiku s napoleonskou tematikou a tematikou německé reformace (téma Marin Luther). Zajímavým souborem je soubor grafických listů zachycujících pověst vážící se k poutnímu místu na Chlumu sv. Maří u Sokolova. Součástí sbírky grafiky je rovněž unikátní soubor 9 kusů péřových obrázků.
-
ZPĚT
-