SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - TEXTIL
 
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Nejstarší kusy textilu se ve sbírkách muzea v Chebu nacházejí již od roku 1874, kdy bylo muzeum otevřeno. Již v této době je součástí sbírek antependium chebských klarisek. V muzejní expozici jsou v roce 1906 vystaveny i další ukázky církevního textilu, je položen i základ sbírce lidového textilu - čepce z dracounové krajky k chebskému lidovému kroji, dva mužské a dva ženské kompletní lidové kroje z Chebska včetně doplňků, svatební čelenky chebské nevěsty, hřebeny do vlasů, křestní polštářky, škapulíře, růžence atd., které jsou dnes rovněž součástí sbírky textilu. Ve sbírkách jsou v této době také cechovní prapory a prapor švédského vojska z roku 1642. V letech 1928 a 1938 se sbírka textilu výrazně rozrůstá o etnografický textil z pozůstalosti dr. Müllera a Karla Lederera. Po 2. sv. válce se do sbírek dostává další etnografický materiál ze zrušeného Sudetoněmeckého muzea, které bylo založeno v roce 1940. Přírůstky v 60. a 70. letech jsou v textilu sporadické, od 80. let se do sbírky dostává oblečení a doplňky z doby kol. pol. 20. století. Sbírce textilu škodilo jaké si "vymezení dokumentačního zájmu", ke kterému došlo koncem 70. let, kdy se Městské muzeum v Aši začalo profilovat jako textilní muzeum. Tehdy bylo učiněno rozhodnutí, že muzeum v Chebu se bude specializovat na textil národopisný, kdežto textilní a oděvní dokumentaci 20. století bude provádět muzeum v Aši. Do roku 1973 byla sbírka vedena převážně jako součást národopisných fondů muzea. Jako samostatná sbírka se samostatnou evidenční řadou je vedena od roku 1973.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Sbírka textilu patří k nejstarším fondům muzea. Převahu tvoří etnografický textil představovaný krojovým materiálem z Chebska: šátky, sukně, kabátky, zástěry - cca 520 kusů, krojové klobouky dámské i pánské. Součásti ženského kroje jsou početnější ve srovnáním s krojem mužským. Součástí etnografického textilu jsou i doplňky, představované rukáncovými výšivkami ke kroji, stuhami k lidovému kroji, svatebními čelenkami, krojovými čepci, lidovými šperky... cca 1040 ks. Další uzavřenou skupinu textilní sbírky představují vlajky, prapory a korouhve, mezi nimiž převažují cechovní prapory. Třetím významným celkem je církevní a liturgický textil. V posledních letech je sbírka doplňována o oděv a doplňky převážně z 30. a 40. let 20. století. Součástí sbírky je rovněž chebské antependium, kerálková výšivka na pergamenu, práce chebských klarisek z období kol. roku 1300.
-
ZPĚT
-