SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - CÍN
 
-
-

Digitální katalog:

-
Při vstupu do databáze se primárně zobrazují pouze záznamy opatřené fotografickou dokumentací. Budete-li chtít zobrazit všechny záznamy, použijte záložku "SOUPIS", "KARTY" nebo "TABULKA" na horní liště stránky. Databázi lze prohlížet ve čtyřech zmíněných módech lišících se jednak formou a jednak výběrem zobrazovaných údajů. Z každého "pohledu" na databázi je také odlišný tiskový výstup. Ovládání databáze je intuitivní a odpovídá všem zavedeným standardům.
Pozor, jedná se pouze o testovací verzi katalogu !
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Cínové předměty byly v hojném množství součástí muzejních sbírek od samého počátku. Jako samostatná sbírka se sbírka cínu koncipovala od roku 1973. V letech 1974 - 1989 měnil depozitář několikrát své místo a zároveň měnil svého správce. Sbírka cínu byla první sbírkou CHM, která byla katalogizačně uzavřena, zhodnocena po odborné stránce a prezentována tematickou výstavou, ke které byl vydán katalog.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Katalogizaci a kompletní vyhodnocení sbírky provedla ing. Marie Gottfriedová - Langrová. Zastoupeny jsou: práce chebských cínařů, slavkovský a karlovarský cín, falza 19. století. Typy předmětů: kostelní cín - svícny, věčná světla ... cínové nádobí - talíře, mísy, korbely, holby, transportní konvice, hrnečky, konvice, lžíce a lžičníky... cechovní cín - vývěsní štíty, cechovní konvice a poháry...
-
ZPĚT
-