SBÍRKOVÝ FOND MUZEA CHEB - ARCHEOLOGIE
 
-
-

Digitální katalog:

-
Při vstupu do databáze se primárně zobrazují pouze záznamy opatřené fotografickou dokumentací. Budete-li chtít zobrazit všechny záznamy, použijte záložku "SOUPIS", "KARTY" nebo "TABULKA" na horní liště stránky. Databázi lze prohlížet ve čtyřech zmíněných módech lišících se jednak formou a jednak výběrem zobrazovaných údajů. Z každého "pohledu" na databázi je také odlišný tiskový výstup. Ovládání databáze je intuitivní a odpovídá všem zavedeným standardům.
Pozor, jedná se pouze o testovací verzi katalogu !
-
-
Charakteristika sbírkového fondu:
-
Z hlediska nálezů zahrnuje archeologická sbírka region historického Chebska na území ČR, od roku 1970 podle vymezené sběrné oblasti pak okresy: Cheb, Sokolov a Tachov v hranici Kraslice - Oloví - Sokolov - Nová Ves - Výškovice - Planá - Tachov. Těžiště sbírky spočívá v archeologických nálezech z období středověku. Ze starších nálezů je zastoupen mezolit, chebská skupina lužické kultury a slovanské období.
-
Předměty zastoupené ve fondu:
-
Pravěké nálezy patří mezi klasické muzejní předměty od počátku sběratelské činnosti. V Chebu byly vystaveny hned po založení muzea 1873 také nálezy kostí pravěkých zvířat, nalezených při těžbě rašeliny z františkolázeňské slatiny. Do chebského muzea se vrátily také některé předměty z výzkumu arch. Jonase na Chebském hradě v roce 1911. Mezi světovými válkami působili na Chebsku dva amatérští archeologové, prof. Josef Gustav Hiersche a Dr. Oskar Steidl, kteří svými záchrannými výzkumy (např. Chebský hrad 1932-1933) a povrchovými sběry značně obohatili muzejní inventář. Nejvýznamnější je kolekce pravěké keramiky z mohylového pohřebiště u Žírovic kopané prof. Hierschem v letech 1929-44 a kolekce Chebský hrad 1932 - 1933. Tento soubor v roce 1958 poprvé vědecky vyhodnotil a rovněž muzeologicky zpracoval dr. Evžen Plesl. Součástí sbírky jsou nálezy z výzkumů slovanského hradiště, které prováděl AÚ ČSAV v letech 1962 - 1963 (dr. Hejna). Součástí sbírky jsou také středověké archeologické nálezy ze let 1967 - 1969 (prom. fil. Olga Pospíchalová). Po roce 1972 byly do sbírky zařazeny převzaté archeologické nálezy z Městského muzea ve Frant. Lázních. Od roku 1972 je sbírka systematicky doplňována archeologickými nálezy z výzkumů a záchranných archeologických akcí či sběrů prováděných archeologem muzea v rámci vymezené sběrné oblasti. Stěžejní jsou pak nálezy ze středověké studně v Mincovní ulici v Chebu (1976) a od roku 1992 nálezy z výzkumů v areálu Chebského hradu.
-
ZPĚT
-