CENTRÁLNÍ DEPOZIRÁŘ MUZEA CHEB  
 
-
-
REALIZACE PROJEKTU
-
Rekonstrukce budovy byla dokončena v prosinci roku 2009. Stavba včetně úprav nádvoří a přístřešku byla po kolaudaci 28. prosince 2009 předána do užívání. Od dubna do září roku 2010 probíhalo stěhování sbírek z depozitáře ve Špejcharu. V následujících měsících byly sbírky postupně vybalovány a ukládány do regálů a skříní. V roce 2011 byl depozitář dovybaven odvlhčovači a neutrálním balicím materiálem z prostředků programu ISO D Ministerstva kultury ČR a našeho zřizovatele (Karlovarský kraj) a na podzim byl depozitář kompletně vyplynován. V současné době jsou všechny sbírky vybaleny a depozitář slouží svému účelu.
-
-
AKCE V DEPOZITÁŘI V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU:
-
Rok 2011:
  • vybalování a ukládání s výpomocí studentů Integrované střední školy v Chebu
  • exkurze studentů Gymnázia Cheb
  • prohlídka depozitáře loutek v rámci Letní výtvarné dílny
Rok 2012:
  • exkurze studentů Gymnázia Cheb
  • den otevřených dveří u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články