CENTRÁLNÍ DEPOZIRÁŘ MUZEA CHEB  
 
-
-
PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY NA CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ MUZEA CHEB
-
Záměrem projektu Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o, (dnes Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje) jenž byl zahájen dne 3. května 2007 bylo vybudování centrálního muzejního depozitáře jako důležité součásti muzea. Objekt, který se stal předmětem rekonstrukce, byl využíván jako školní budova Integrované SOŠ v Chebu. Tato historická budova postavená na konci 19. století, ležící v památkové zóně města Cheb, je v rámci předkládaného projektu nově využívána jako centrální depozitář muzea, v němž jsou kromě depozitárních prostor zřízena také odborná pracoviště sbírkové karantény a moderní pracoviště konzervace s provozem činností restaurování, konzervování a preparování. Současně se plánuje také částečné zpřístupnění nově rekonstruované budovy veřejnosti.
-
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00108
Číslo operačního programu: CZ.1.09
Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Severozápad
Prioritní osa: Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Celkové způsobilé výdaje: 31 208 920,- Kč
Dotace RR: 28 868 251,00 Kč (92,50 %)
Z toho EU: 26 527 582,00 Kč (85 %)
Vlastní podíl - veřejné prostředky: 2 340 669,00 Kč (7,5 %)
Datum zahájení projektu: 03.05.2007
Datum ukončení projektu: 30.03.2010
Datum zahájení fyzické realizace: 20.02.2009
Datum ukončení fyzické realizace: 28.12.2009
-
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"
-
Projekt je realizován v rámci operačního programu Regionální operační program NUTS II Severozápad
v prioritní ose Regenerace a rozvoj měst v oblasti podpory Podpora revitalizace
a regenerace středních a malých měst.
-
REALIZÁTOŘI PROJEKTU
-

Zpracovatel kompletní žádosti o finanční podporu z fondu EU

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
IČ: 60795242
400 01 Ústí nad Labem
Realizátor stavby a zpracovatel projektové dokumentace
JURICA a.s.
IČ: 26389795
Boží dar 17
362 62 Boží Dar
Technický dozor investora
Rudolf Šubrt, konsorcium Invence
IČ: 45363641
tř. 5.května 163
356 01 Sokolov
-
PARTNEŘI PROJEKTU
-
Integrovaná střední škola
IČ: 00077461
Obrněné brigády 6
350 11 Cheb
Gymnázium Cheb
IČ: 47723386
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb
Technické muzeum v Brně
IČ: 00101435
Purkyňova 105
612 00 Brno
Město Cheb
IČ: 00253979
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14
350 01 Cheb
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články