CENTRÁLNÍ DEPOZIRÁŘ MUZEA CHEB  
 
-
-
HISTORIE DOMU Č. 523, NÁM. BALTHASARA NEUMANNA 1
-
Budova pocházející z konce 19. století je součástí původní řadové zástavby v blízkosti centra města Chebu, v ulici Baltazara Neumanna 1, tvoří její krajní objekt a uzavírá tuto uliční zástavbu z východní strany.
-
Dům postavil na místě zbouraného vojenského špitálu v příkopě před Lodní bránou v roce 1846 známý chebský obchodník a majitel železářství Schrödl. V roce 1847 zde slavnostně otevřel výletní hostinec s velkou zahradní restaurací, která se stala oblíbeným výletním místem františkolázeňských hostů, pro které se každou středu pořádaly v přilehlé zahradní restauraci koncerty. Hostinec se postupně stal i známým hotelem pod označením "U arcivévody Stěpána". Po roce 1918 byl přejmenován na hotel "Volkshaus", jenž proslul především jako sídlo německé sociální demokracie v Chebu a centrála všech se sociální demokracií spřízněných odborářských organizací a spolků. Po válce zde byla zřízena střední škola zemědělská.
-

V roce 2000 byla budova převedena ze státu na Karlovarský kraj. V roce 2007 byla v rámci optimalizace Integrovaná střední škola sloučena se střední školou zemědělskou (původně v šesti objektech s kapacitou 1750 žáků) a stávající budova byla opuštěna. Od té doby zůstala nevyužita. Za účelem realizace projektu přestavby proběhla v roce 2007 změna správce objektu, jímž se stalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. V letech 2003 a 2004 zde došlo k rekonstrukcím rozvodů ZTI a topení, čehož bude využito pro uvažované technické úpravy s cílem minimalizace stavebních nákladů. V roce 2008 získalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, po. finanční prostředky v rámci operačního programu Regionální operační program NUTS II Severozápad na realizaci uvedeného projektu přestavby.

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články