Příroda 2018

/Příroda 2018

Železnou oponou za perlorodkou a na Trojmezí

 28.7.2018

Blízké okolí Hranic, kde se Čechy stýkají s Bavorskem a Saskem, bývalo přirozeným tranzitním místem na všechny tři strany. Od poloviny minulého století je to však opuštěná krajina, kde po staletí obydlené […]

Na kole zaniklou kulturní krajinou

 21.7.2018

Exkurze povede zaniklou kulturní krajinou údolí Nancy a okolím Přebuze. K vidění budou bohaté kulturní i vegetační relikty zaniklých vesnic i domů, typická horská krajina západních Krušných hor. Zvláštní pozornost bude věnována […]

NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka

 29.6.2018

Na trase uvidíme typickou vegetaci vrchovišť i vzácné rostliny a lišejníky sukcesně mladých ploch bývalého cínového dolu. Trasa: Přesun auty na Rolavský vrch (Kranisberk), odtud pěšky na jedno z vrchovišť a do areálu […]

Za sysly na golf

 24.června 2018

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště s pozorováním a snad i ukázkou odchycených syslů. Povídání o jejich životě. Krátká trasa po hřišti. Nenáročné, možno i pro handicapované a kočárky (délka cca 1 hod.). […]

Lišejníky Bečovské botanické zahrady

 22.-23.6.2018

V pátek je pro návštěvníky zahrady připravena přednáška Tajemný svět lišejníků… a jak žijí v Bečovské botanické zahradě. Na sobotu je plánována vycházka (především) za lišejníky Bečovské botanické zahrady.

Lišejníky (především) Bečovské […]

Živá i neživá příroda Skalek skřítků

 22.6.2018

Vycházka po lesích nad osadou Dubina s ukázkami zajímavých druhů rostlin, živočichů a geologickými zajímavostmi. Podíváme se na lilie, lomikameny, lávové proudy, lahary a možná uslyšíme i lejska. 

Den: pátek 22. […]