Příroda 2018

/Příroda 2018

S botaniky za květenou Slavkovského lesa

 13.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky celé ČR. Budeme putovat hadcovým hřebenem od Sítin k Pramenům přes mokřiny s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit ČR), borové lesy na hadcích (chrastavec rolní hadcový, […]

S botaniky na Soos a okolí

 12.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky z celé ČR. Návštěva NPR Soos s ukázkou nejvýznamnějších druhů květeny slanomilných luk v okolí Císařského pramene, rašelinišť při cestě do Kateřiny a v okolí. […]

S botaniky na Ašsko

 11.6.2018

Volná místa na exkurzi s muzejními botaniky z celé ČR. Návštěva PR Ztracený rybník s přechodovým rašeliništěm s blatkovým borem a rašelinnými lesy, zřejmě uvidíme bradáček srdčitý a vzácné ostřice. Druhou zastávkou […]

Za pozoruhodnými stromy zámeckého parku Kynžvart

 10.6.2018

Tématická komentovaná prohlídka zámeckého parku Kynžvart, která se uskuteční v rámci programu Dne otevřených zahrad. Seznámení se stromy mimořádných rozměrů (javor červený, smrk, duby, buky, lípy, jedle obrovská, jedlovec kanadský…) a dendrologických […]

Den s Lesy ČR

 2.6.2018

Aktivity pro děti i dospělé s lesnickou a přírodovědnou tématikou k příležitosti Dne dětí. Začátek v 10:00 v Arboretu u Lesní správy Toužim (Plzeňská 580).  Průvodce: Ing. Barbora Vopalecká (LČR, s. p., LS Toužim). […]

Na Běšický chochol a Čachovický vrch

 2.6.2018

Botanická vycházka po loukách a lesostepích nejteplejší a nejvýchodnější části Doupovské pahorkatiny s mnoha vzácnými druhy rostlin. Trasa povede od koňské farmy přes Běšický na Čachovický vrch (nenáročný terén s délkou max. 5,5 […]

Lov nočního hmyzu na světlo

 1.6.2018

Ukázky rozličného nočního hmyzu, především motýlů, a zajímavosti o jeho životě. Trasa: krátký přesun k místu odchytu (několik set metrů, nenáročný terén možné i pro handicapované; konec cca ve 24:00).

Den: pátek […]

Rostliny kolem nás

 27.5.2018

Poutavé povídání o běžných i vzácných rostlinách, mechorostech i lišejnících, o jejich nárocích i využívání a to nejen v historii. Botanika se propojí s životem a etnologií.

Den: neděle 27. května […]

Orchidejové louky Staré Huti

 27.5.2018

Botanická vycházka zaměřená na květenu vlhkých pcháčových luk a nevápnitých slatinišť s výskytem početné populace prstnatce májového. Na místě také proběhne diskuze o vhodném způsobu obhospodařování lokality.

Den: neděle 27. května […]

Květena a ochrana přírodní rezervace Děvín

 27.5.2018

Květena přírodní rezervace Děvín, botanická historie, současné obhospodařování. Uvidíme rosnatku okrouhlolistou, všivec lesní, klikvu bahenní, bařičku bahenní a možná začínající hrotnosemenku bílou. Trasa: Milhostov, kříže – údolí Lužního potoka – PR Děvín – okolí […]

Ptactvo Sooské pánve

 26.5.2018

Ptáci Soosu a okolí. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Ochrana přírody Soosu z pohledu zoologů a botaniků. Trasa: Nový Drahov (žel. stanice) – rákosiny východně Hájku – naučná stezka Soos (dle počasí a […]

Okolím Lesné až do „české tajgy“

 26.5.2018

Tradiční přírodovědná a vlastivědná vycházka tentokrát směřuje na sever Českého lesa do okolí Lesné. Kdysi významná osada (připomínaná již v roce 1349) uprostřed hlubokých lesů ležící na obchodní stezce do Bavorska prošla […]