VIRTUÁLNÍ MUZEUM  
 
-
-
Pro všechny zájemce z řad návštěvníků našich internetových stránek jsme připravili podrobného obrazového průvodce historickou expozicí Muzea Cheb. Fotografie všech zobrazených exponátů jsou doplněny také podrobnými upřesňujícími texty k jejichž důkladnému studiu není při osobní návštěvě muzea dostatečný prostor. Průvodce je současně doplněn i fotografickou prezentací nové části expozice, dále sofistikovaným náhledem do Valdštejnského sbírkového mobiliáře, jakož i do vybraných sbírkových fondů.
-
V této sekci se mohou návštěvníci internetových stránek seznámit s projektem virtuálních výstav, které budou v pravidelných intervalech připravovat odborní pracovníci Muzea Cheb. Smyslem tohoto projektu je vytvořit virtuální ekvivalent tématickým a uměleckým výstavám probíhajícím v prostorách kamenného muzea. S přihlédnutím k formě internetové prezentace je hlavní důraz při jejich realizaci kladen na obrazovou, tedy fotografickou složku doplněnou krátkými průvodními texty.
-
Jedním ze základních projektů odborné činnosti Muzea Cheb je také postupná digitalizace sbírkových fondů. Takto získaná data by pak měla, mimo jiné, sloužit formou internetové prezentace široké odborné a badatelské veřejnosti. Cílem je především vytvoření ekvivalentu osobní návštěvy našeho badatelské centra. Mezi nejžádanější badatelské aktivity patří možnost studia starých ročenek a tiskovin regionálního charakteru. Proto jsme se rozhodli v první fázi projektu zpřístupnit kompletní ročníky těchto periodik.
-
Jedním z významných prezentačních nástrojů, kterým lze přiblížit veřejnosti dění v kulturní instituci, jakou muzeum z hlediska svých společenských aktivit bezesporu je, může být i forma krátkého dokumentárního filmu. Připravili jsme proto několik video ukázek z akcí pořádaných Muzeem Cheb. Tento výběr je doplněn o krátké propagační filmy z chebského regionu a také o vybrané dokumenty konkrétního tematického zaměření. K přehrání je vyžadován doplněk Adobe Flash Player.
-
Na následujících stránkách si můžete ověřit vaše znalosti obecné i regionální historie, přírody a také to, co jste si zapamatovali z návštěvy chebského muzea. Připravili jsme pro vás několik vědomostních testů zaměřených na rozličné oblasti související s muzejními aktivitami. Jednotlivé testy jsou členěny do několika kol o narůstající obtížnosti a správné vyřešení každého kola zpřístupní postup do kola vyššího. Odměnou pak budiž inspirace i pobídka k další práci na poli vlastního duchovního růstu.
-
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články