VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY  
 
-
ARCHEOLOGIE BEZ HRANIC - EXPOZIČNÍ PANELY ...
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. Digitalizovanou verzi všech expozičních panelů výstavy [pdf] naleznete zde.
-
ANTEPENDIUM CHEBSKÝCH KLARISEK ...

Mezi nejcennější sbírkové předměty muzea patří oltářní antependium chebských klarisek z počátku 14. století. Jedná se o bohatě zdobenou textilii v minulosti používanou jako součást bohoslužebních obřadů katolické církve. Jde o předmět značné historické, umělecké a religiózní hodnoty. Autorem textu je konzervátor a kurátor Muzea Cheb Dušan Vančura.

-
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTNÍ HRY V CHEBU ...

Virtuální výstava dobových fotografií ze slavnostních Valdštejnských her v Chebu, které probíhaly v letech 1908, 1909, 1911, 1934, 1938 a 1939. Kurátorem výstavy a autorem doprovodných textů je Mgr. Alena Koudelková z Muzea Cheb. Většina vystavených fotografií pochází (není-li uvedeno jinak) z dokumentačních fondů Muzea Cheb.

-
CHEBSKÁ KAMNA WILLIHO RUSSE ...

Počátkem 80. let získalo Chebské muzeum do svých sbírek rozsáhlý soubor keramiky z dílny krásenského rodáka, keramika a sochaře Williho Russe. S tímto souborem se do Chebu vrátila také jeho vyhlášená "Chebská kamna". Jde o monumentální těleso, na kterém autor ztvárnil v 16-ti reliéfech lidové zvyky a obyčeje svého kraje. Výstava představuje tato kamna v detailním zobrazení.

-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články