TEXTY A ČLÁNKY  
 
-
-
ZMIZELÉ CHEBSKO - zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945
V roce 2007 vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje publikaci autorů Jaromíra Boháče a Romana Salamanczuka podrobně mapující pohnutou historii zaniklých obcí chebského regionu. Její kompletní českou verzi (originální publikace vyšla v české a německé jazykové mutaci) v digitalizované podobě naleznete v sekci:
-
CHEBSKÝ ZNAK Z NÁDVOŘÍ MUZEA...

Článek historičky chebského muzea Mgr. Michaely Bäumlové seznamuje s historií a umělecko-symbolickým významem chebského městského znaku umístěného v podobě barokní reliéfní kartuše nad ostěním průjezdu ústícího z nádvoří budovy chebského muzea do Kostelního náměstí. Reliéf patří bezesporu mezi nejhezčí z historických ztvárnění znaku města Cheb, jež se dochovala do dnešní doby.

-
ČESKÝ PRŮVODCE PO CHEBU A OKOLÍ Z ROKU 1929...

Kompletní publikace dostupná formou flashové prezentace. Průvodce vydala Národní jednota severočeská v Chebu pod redakčním vedením R. Jaroslava Slavíka. Skutečnost, že byl průvodce vydán v českém jazyce, jej činí v prostředí předválečného Chebu vyjímečným. Doba načtení publikace závisí na rychlosti internetového připojení.

-
ELIAS DOLLHOPF (1703-1773). BAROKNÍ MALÍŘ ZÁPADNÍCH ČECH [pdf]...

Malíř a štafíř Elias Dollhopf je jedním z mnoha pozapomenutých umělců doby pozdního baroka. Jeho působnost se úzce váže k regionu někdejšího Loketského kraje. Autorem první odborné studie v českém jazyce, která pojednává o životě a díle tohoto umělce, je historik Muzea Cheb Mgr. Zbyněk Černý. Studie vyšla jako součást Sborníku muzea Karlovarského kraje 19/2011. Zde ve formátu "pdf"...

-
ANTOLOGIE ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1999...

První slovanská obydlí v Chebu, Chebská Černá věž a počátky hradu v Lokti, Výzkum tvrziště v Kostelní Bříze, Místopis a historie chebských bank, Chebsko..., Sudety - původ názvu..., Slováci v západních Čechách..., Transfery a svozy kamenných křížů, Papírnictví na Ašsku, Zajímavý mykologický nález na mumiích..., Josef Mikuláš z Windischgrätzu..., Tepelský historik Benedikt Brandl...

-
ANTOLOGIE ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1997...

Dostihová dráha v Karlových Varech, O výrobě dýmavé kyseliny sírové..., Chebští rodáci v klášteře premonstrátů..., Územní rozsah Chebského městského státu..., Tvrz v Okrouhlé, Minulost a současnost rozhledny v Krásnu, Karel Huss, Nástin historiografie města..., Chebská keramika, Svědectví nejen o zámku Kynžvart, Konec hradu Boršengrýn, Zajímavosti o chebském gymnáziu, Sv. Václav v Chebu...

-
ANTOLOGIE ČLÁNKŮ A STATÍ ZE SBORNÍKU CHEBSKÉHO MUZEA 1996...

Archeologický výzkum chebského městského jádra, Po stopách zapomenutých panských sídel..., Historie kostelíčka sv. Jana..., Měšťanské střelecké společnosti, Tepelský archivář Filip Matěj Klimeš..., Mauzoleum Jindřichovice, Postavení členů rodiny v rolnickém společenství, Čas adventu a vánoc na Karlovarsku, Káva na Chebsku, Valdštejnská literatura ve fondech...

-
PŘÍCHOD JEZUITŮ DO CHEBU...

Studie mapující počáteční období působení Řádu Tovaryšstva Ježíšova v Chebu. Historie chebských Jezuitů je zde nahlížena najen v kontextu přísně regionálním, nýbrž v souvislostech dějin evropského křesťanství 16. a 17. věku. Autorem článku je pracovník muzea v Chebu Jan Bittl.

-
PŘEHLED CHEBSKÝCH DĚJIN OD POLOVINY 13. STOLETÍ DO ROKU 1322...

Následující text PhDr. Tomáše Dostála je součástí Sborníku Krajského muzea Karlovarského kraje 2006.-
BITVA U MÜHLDORFU - ZÁSADNÍ PŘEDĚL V DĚJINÁCH CHEBSKA...

Následující text PhDr. Tomáše Dostála je součástí Sborníku Krajského muzea Karlovarského kraje 2006.-
ČESKÁ MENŠINA V PLESNÉ...

Článek Markéty Plevné Šalátové ze Sborníku Krajského muzea Cheb 2005.
-
CHEBSKO V DOBĚ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ - ČÁST 1...
CHEBSKO V DOBĚ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ - ČÁST 2...

Soubor článků mapující historii Chebu a Chebska na konci 13. století.-
CHEBSKO V DOBĚ NASTUPUJÍCÍCH LUCEMBURKŮ...

Soubor článků mapující historii Chebu a Chebska na počátku 14. století.
-
SMRT "PRORADNÉ ŠELMY"...

aneb zavraždění Albrechta z Valdštejna a osud jeho vrahů.
-
SEDMILETÁ VÁLKA NA CHEBSKU - STŘETNUTÍ U NEBES A ŽĎÁRU...

Článek PhDr. Tomáše Dostála ze Sborníku Krajského muzea Cheb 2005.
-
KAŠNY NA CHEBSKÉM NÁMĚSTÍ...

Stručná historie tří kašen na chebském náměstí v článku PhDr. Pavla Šebesty.
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články