ODESLÁNÍ DOKUMENTU  
 
-
Vlastníte nějaké fotografie, pohlednice, prospekty, výstřižky či jiné zajímavé dokumenty, které se vztahují k chebské či regionální historii? Byli byste ochotni se o ně podělit s dokumentačními fondy Muzea Cheb?
Pak nám je můžete zaslat v digitalizované podobě (fotokopie, scan, opis apd.)
prostřednictvím tohoto formuláře:
-
-
Vlastníteli dokumenty, které nemůžete nebo nejste schopni převést do digitalizované formy a přesto byste je byli ochotni poskytnout muzeu, můžete nás pouze kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře.
Hodláteli odeslat více dokumentů současně, komprimujte je pomocí některého archivačního programu (WinZip, WinRar, apd.) do jednoho souboru. Můžete odeslat i několik souborů jednotlivě, v tom případě však budete muset vyplnit formulář opakovaně.
Maximální velikost odesílaného souboru je 8 MB
-
Muzeum Cheb se zavazuje, že uvedené dokumenty budou zařazeny do našich dokumentačních fondů a využity pouze pro potřeby muzejní a badatelské práce. O jejich zařazení a případném využití bude poskytovatel informován na jím uvedenou emailovou adresu.
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články