OBJEDNÁVKA SLUŽEB  
 
-
Na této stránce si můžete objednat některé námi poskytované služby!
-
SKUPINOVÁ PROHLÍDKA S ODBORNÝM VÝKLADEM:
Zde si lze objednat prohlídku jednotlivých expozičních okruhů s odborným výkladem pro větší skupiny osob. Ve vyjímečných případech jsme schopni po předchozí domluvě zajistit přístup do Muzea i mimo oficiální otevírací dobu.
-
NÁVŠTĚVA MUZEJNÍ KNIHOVNY A BADATELSKÉHO CENTRA:
Knihovna muzea obsahuje zhruba 21 000 svazků, z toho 5500 regionálních, 300 starých či vzácných tisků a 25 rukopisů. Současně nabízí ke studiu kompletní ročníky významných regionálních periodik v digitální podobě. Pro veřejnost je přístupná vždy v pondělí od 8 do 18 hod a ve středu od 8 do 16 hod. Bližší informace o poskytovaných službách naleznete v sekci "Badatelské centrum".
-
ODBORNÁ KONZULTACE A JINÉ BADATELSKÉ SLUŽBY:
Pokud máte nějaký konkrétní badatelský dotaz, jehož zodpovězení si vyžaduje přímou konzultaci s odbornými pracovníky muzea, můžete se k nám objednat na badatelskou návštěvu. Služby veřejnosti poskytujeme vždy v pondělí od 8 do 18 hodin. Některé jednoduší dotazy jsme schopni zodpovědět také přímo - online formou - na těchto stránkách v sekci "Muzejní poradna".
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články