PERSONÁLIE  
 
-
PhDr. Iva Votroubková
(*1954 Pardubice)
-

Etnograf, historik nejnovějších dějin,
pracovník krajského pracoviště pověřeného péčí o tradiční lidovou kulturuk
kurátor podsbírek:

 • nábytek
 • hospodářské nářadí
 • keramika a porcelán
 • sklo

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • etnografie Chebska
 • lidový malovaný nábytek
 • kronikářství v okrese Cheb po roce 1945

Redakční rady a odborné komise

 • etnografická komise AMG
 • Národní rada pro tradiční lidovou kulturu, poradní orgán MK ČR
 • komise regionálních pracovišť tradiční lidové kultury při MK ČR
 • nákupní komise Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
 • nákupní komise Muzea Českého lesa v Tachově

Výstavy  a další projekty (výběr)

 • Chebsko 1945 - 1985, výstava kronik okresu Cheb; 1986
 • Tosta Aš; 1986 - spoluautor výstavy
 • Z ateliéru - restaurátor Hubert Rück, restaurovaný lidový nábytek, 1987
 • Fotodílna 88 - Ašsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1989 - kurátor
 • Fotodílna 89 - Lubsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1990 - kurátor 
 • Podmalby na skle ze sbírek Národního muzea a Chebského muzea, 1991
 • (reinstalace výstavy NM pro Hinterglasmuseum Sandl) - kurátor
 • Fotodílna 90 - Mariánskolázeňsko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1991 - kurátor
 • 30 let Západočeského divadla v Chebu, 1991 - kurátor
 • Z kuchyně našich babiček a prababiček, 1991
 • Fotodílna 91 - Františkolázeňsko a Skalensko, výstava Galerie 4 v Chebu, 1992 - kurátor
 • Vánoce na Chebsku, 1992 - spoluautor výstavy
 • Fotodílna 92 - Cheb a okolí, výstava Galerie 4 v Chebu, 1993 - kurátor
 • Chebské veduty, 1993
 • Hračky našich předků ze sbírek Západočeského muzea v Plzni a Chebského muzea, 1993 - spoluautor za CHM
 • Valdštejnské památky ve sbírkách Chebského muzea, 1994
 • Chebská keramika, 1994
 • Chebské kamnářství od středověku po Williho Russe, expozice Chebského hradu, 1994
 • Expozice Chebského muzea, Chebský hrad, 1995 - 2009 - spoluautor
 • Národopisné motivy - Josef Hofmann, Gustav Zindel, převzatá výstava Karlovarského muzea, 1996 - kurátor
 • Chebská keramika, expozice Chebského muzea, 1997
 • Kalendárium svatých, výstava ze sbírek Chebského muzea, 1997
 • Ave Maria, výstava ze sbírek Chebského muzea, 1998
 • Čtyři obrazy ze života lidského, 2000
 • Svět betlémů, 2001
 • Jak se dříve hospodařilo, hospodářské nářadí ze sbírek Chebského muzea, 2002
 • Deset obrazů ze života Chebského muzea, výstava ke 130. výročí založení muzea, 2003 - spoluautor
 • Chebský lidový malovaný nábytek - součást expozice Chebského muzea,2003
 • Šťastné a veselé, výstava vánočních pohlednic ze sbírky VČM Pardubice, 2004
 • Eska - kola - Premier, součást expozice muzea, 2004 - 2006
 • Chebský lidový malovaný nábytek - součást expozice Chebského muzea,

2004 - 2006

 • Od Masopustu k Velikonocům, 2005
 • Alois John (1860 - 1935) aneb objevování Chebska, 2005 - kurátor
 • Národopis Chebska, expozice v rámci Krajinné výstavy Cheb - Marktredwitz 2006
 • Zmizelé Chebsko, 2007 - kurátor výstavy
 • Politické karikatury Ericha Eibela, výstava Rakouského kulturního centra, 2007 kurátor
 • Když zazní zvony svatební aneb jak si náš dědeček babičku bral, 2008 - spoluautor chebské verze výstavy MVČ v Hradci Králové a VČM v Pardubicích
 • Expozice zemědělství v rámci expozice Život v Krušných horách, Muzeum Karlovy Vary, pobočka Jáchymov, 2008
 • Knedlík - Kloss - Knödel aneb knedlíkové nebe, výstava ve spolupráci se Stadt Museum Deggendorf, 2009
 • Voda a světlo - výstava fotografií Jaromíra Míčky, 2010 - kurátor

Spoluúčast na projektech

 • Deset obrazů z dějin Chebského muzea - mimo výstavu v KMCH
  2003 - Egerland Museu Marktredwitz, SRN - výstava
  2004 - Vohennstrauss, SRN - výstava
 • Jak se dříve hospodařilo - mimo výstavu v KMCH
  2003 - Oberfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, SRN - výstava
  2004-2007    Vogtlländisches Freilichtmuseum Landwüst, SRN - součást expozice
 • Alois John (1860 - 1935) aneb objevování Chebska - mimo výstavu v KMCH
  2007 -  Sudetendeutsches Haus München - výstava
 • Zmizelé Chebsko  - mimo výstavu v KMCH
  2008 -  Vogtländisches Freilichmuseum Eubabrun, SRN - výstava
  Egerland Museum Marktredwitz, SRN - výstava
  2009 - Sengerhof, Neualbenreuth, SRN - výstava
 • Knedlík - Kloss - Knödel - mimo výstavu v KMCH
  2010 - Národní zemědělské muzeum Praha - výstava
  Regionální muzeum Vysoké Mýto - výstava
  2011 -  Vogrländisches Freilichtmuseum Eubabrunn - výstava

Bibliografie

1982

Základní informace k vývoji skupiny cikánského obyvatelstva v okrese Cheb, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1982,66 - 73.

Malovaný nábytek ve sbírkách chebského muzea, in: Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 1/1982, s. 57.

1983

K některým znakům utváření nové lokální společnosti v obci Odrava, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1983, č. 2, s. 18 - 24.

1984

Libreto výstavy 111 let chebského muzea (Boháč J., Votroubková I.), in: Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 3/1984, s. 58.

1986

Dokumentace současnosti v Chebském muzeu v letech 1980 - 1985, Zprávy chebského muzea a okresního archivu, Cheb, 4/1986, s. 52.

40 let národního podniku Tosta Aš, sborník příspěvků (Boháč J., Hatajová H., Kubů F., Votroubková I.), Cheb 1986.

1987

Slovenští osídlenci na Chebsku a Ašsku v letech 1945 - 1958, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku, ÚEF ČSAV, 1987, č. 3, s. 99 - 108.

Hubert Rück, Restaurovaný lidový nábytek. Katalog výstavy. Chebské muzeum, 1987.

1995

Nová expozice Chebského muzea, in: Sborník Chebského muzea 1995, s. 62 - 63.

1999

Slovenští osídlenci na Chebsku a Ašsku v letech 1945 - 1958, in: Sborník Chebského muzea 1999, s. 56 - 63.

Chebský lidový nábytek. Katalog sbírky Chebského muzea. Chebské muzeum, Cheb, 1999.

2000  

Chebsko a reemigranti v letech 1947 - 1948, in: Sborník Chebského muzea 2000, s. 71 - 77.

2001

Sbírky Chebského muzea. Nábytek.  in: Sborník Chebského muzea 2001, s. 171 - 174.

Sbírky Chebského muzea. Sklo. in: Sborník Chebského muzea 2001, s. 175 - 178.

2002

Sbírky Chebského muzea. Textil.  in: Sborník Chebského muzea 2002, s. 276 - 279.

Jak se dříve hospodařilo. Wie früher gewiktschaftet wurde. katalog výstavy. Chebské muzeum, Cheb 2002.

2004

Sbírky Chebského muzea. Loutky, modely, hračky. in: Sborník Chebského muzea, 2004, s. 190 -  196.

2005

Sbírka Krajského muzea Cheb. Militária. in: Sborník Chebského muzea 2005, s. 188 - 192.

2008

Chebský hrázděný statek v Milíkově - akviziční a prezentační aktivita Krajského muzea Karlovarského kraje, in: Sborník příspěvků, 13. veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč, 2008, s. 12 - 14.

Strava na Chebsku, in: Museum bulletin, sborník příspěvků ze 17. mezinárodní konference bavorských, saských a českých muzeí, AMG ČR, 2008, s. 76 - 81.

2011

Skalenská současnost, léta 1990 - 2009, in: Skalná, Wildstein, Vildštejn, Cheb, 2011, s. 178 - 186.

Za tradicemi Lidovými, zlidovělými i nově se tvořícími, in: České a bavorské tradice a tradiční kultura, regionální sdružení dialog, 2011, s. 36 - 52 (německy  s. 3 - 19).

Drobné statě a články:

Příležitostně příspěvky k regionální historii a etnografii v časopisech a v oborových časopisech  např.

- Cheb, in: Antique, roč. V., č. 10, 1998, s. 54
- Ave Maria, roč. V., č. 12, 1998, s. 60

Interní tisky Chebského muzea:

 • Průvodce expozicí Chebského muzea, 1997
 • Chebské keramika. Průvodce muzejní expozicí, 1998
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články