PERSONÁLIE  
 
-
Dušan Vančura
(*1972 Jindřichův Hradec)
-

Kurátor podsbírek (konzervátor)

  • sochy
  • kamenné artefakty
  • různé sbírky
  • hudební nástroje

Odborná činnost / badatelské okruhy

  • konzervování a restaurování předmětů ze dřeva
  • všeobecná konzervace

Redakční rady a odborné komise

  • Rada Komise konzervátorů - restaurátorů (Karlovarský kraj)

Výstavy  a další projekty

  • účast na výstavě  "Genossen unter Glasur / Soudruzi pod glazurou", 2011
  • účast na výstavě "Loutky z depozitáře chebského muzea", 2012
  • přednáška "Příběh restaurování antependia chebských klarisek", listopad  2011
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články