PERSONÁLIE  
 
-
Mgr. Markéta Plevná Šalátová
(*1976)
-

Kurátor podsbírek

  • současné dějiny

Knihovník, správce dokumentačních fondů

Odborná činnost / badatelské okruhy

  • regionální historie 20. století
  • problematika česko-německých vztahů

Výstavy a další projekty

  • libreto výstavy pro Město Cheb k výročí FIJA, 2002

Bibliografie

2001

Markéta Plevná, České menšinové školy na Chebsku. Sborník Chebského muzea 2000, s. 139-150.

2002

Markéta Plevná, Historie chebského pomníku Josefa II. Sborník Chebského muzea 2001, s. 229-235.

2003

Markéta Plevná, Český spolkový život v Chebu (1918-1938). Sborník Chebského muzea 2002, s. 208-216.

2004

Markéta Plevná, Fotodokumentace v Krajském muzeu Cheb. Sborník Chebského muzea 2003, s. 146-154.

2005

Markéta Plevná Šalátová, Jest to jediný náš pravý český obchod... (Boj za české obchody a restaurace v Chebu 1918-1938). Sborník Chebského muzea 2004, s. 231-237.

2006

Markéta Plevná Šalátová, Česká menšina v Plesné. Sborník Chebského muzea 2005, s. 250-254.

2011

Markéta Plevná Šalátová, Skalná - Wildstein - Vildštejn. Kapitoly z dějin města. Cheb 2011. Kapitoly: Dějiny Skalné v 19. a v 1. polovině 20. století (s. 76-107), Vildštejnský průmysl (s. 131-148), Skalná v letech 1945-1989 (s. 149-172), Významné osobnosti Skalné (s. 187-194).

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články