PERSONÁLIE  
 
-
Mgr. Markéta Janáková
(*1984 Krnov)
-

Kurátor podsbírek:

 • archeologie

Odborná činnost / badatelské okruhy:

 • pravěká archeologie se zaměřením na dobu bronzovou
 • církevní archeologie, dějiny archeologie
 • ochrana archeologického dědictví
 • archeologie a veřejnost

Odborné komise:

 • člen regionální archeologické komise KVAK

Výstavy  a další projekty:

 • prezentace musejní činnosti – archeologická část (Bříza – Pavelková), k slavnostnímu otevření Flemmichovy vily v Krnově, 2011
 • pomoc při organizování kolokvia ve dnech 8. a 9. listopadu 2007 na téma Muž a žena v pohřebním ritu, FPF SLU v Opavě

Bibliografie

 • Bříza, Svatopluk – Janáková, Markéta 2016: Historie archeologického bádání na Krnovsku, Krnov (Město Krnov)
 • Bříza, Svatopluk – Pavelková, Markéta – Ulahel, Petr 2012: Krnov (k. ú. Opavské předměstí, okr. Bruntál), PV roč. 53-1, 164 – 166.
 • Pavelková, Markéta 2011: Archeologické nálezy z období lužických popelnicových polí na Krnovsku, Opava. Diplomová práce FPF SLU v Opavě.
 • Bříza, Svatopluk – Janáková, Markéta 2010: Lichnov (okr. Bruntál), PV 51, 384.

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články