PERSONÁLIE  
 
-
Mgr. Michaela Bäumlová
(*1980 Plzeň)
-

Kurátor podsbírek

 • militaria
 • kovy
 • numismatika
 • manuskripta
 • staré tisky
 • sfragistika
 • grafika

Odborná činnost / badatelské okruhy

 • knižní kultura pozdního středověku (knihy a knihovny v katolickém prostředí, pozdně gotická knižní vazba, knihtisk 15. a počátku 16. století)
 • monasteriologie (klášter Teplá, františkánský klášter v Chebu)
 • epigrafika
 • národnostní a náboženská politika československého státu 1918-1938, 1945-1950
 • Deutsche Zeitgeschichte 1933-1945

Redakční rady / odborné komise

 • Sborník muzea Karlovarského kraje

Výstavy a další projekty

 • ITEM PLURES ET ALIOS LIBROS. Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny ČR. Národní knihovna ČR 2009/2010. Spolukurátorka: Zuzana Kulová.
 • Léta Páně 1061. Muzeum Cheb 2011. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Kabinet kuriozit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb. Muzeum Cheb 2013-2014. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Řemeslo má zlaté dno. Muzeum Cheb 2014. Spolukurátor: Zbyněk Černý.
 • Obrazy Chebu. Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století. Muzeum Cheb - Galerie výtvarného umění v Chebu 2015/2016. Spolukurátoři: Zbyněk Černý a Marcel Fišer.

Překladatelská činnost

 • Merkur - svět legendární stavebnice. Výstava ze sbírky Jiřího Mládka. Výstavní texty. Muzeum Cheb 2013
 • Kabinet kuriozit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb. Výstavní texty. Muzeum Cheb 2013
 • Řemeslo má zlaté dno. Cechy a cechovní výroba v Chebu. Výstavní texty. Muzeum Cheb 2014
 • Eine Welt im Kleinen – Krippen aus dem Egerland und Marktredwitz. Výstavní texty a stejnojmenná doprovodná publikace. Egerland-Museum Marktredwitz 2014 (spolu s dalšími)
 • Obrazy Chebu. Ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století. Výstavní texty pro instalaci v Muzeu Cheb. Muzeum Cheb - Galerie výtvarného umění v Chebu 2015
 • Bürgermeister Leopold. Ach Gott, gieb Fried. Texty pro internetové stránky projektu a informační panely. Ev.-luth. Pfarramt Marktredwitz 2015
 • Sborník muzea Karlovarského kraje. Muzeum Cheb 2013-doposud (spolu s dalšími).

Bibliografie

2007

Michaela Bäumlová, Inkunábule z knihovny františkánského kláštera v Chebu. In: Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006, s. 9-30.

2008

Michaela Bäumlová, Typografické jednolisty 15. století v knihovně chebských františkánů. In: Sborník Muzea Karlovarského kraje 16/2008, s. 7-25.

2009

Zuzana Kulová - Michaela Bäumlová: Item plures et alios libros. Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha 2009.

2010

Michaela Bäumlová - Kamil Boldan: Einbände aus dem Franziskanerkloster Eger. Die Werkstatt „Blütenstern frei“. In: Einbandforschung 28/2011, s. 28-39.

2012

Michaela Bäumlová, Knihovny tří diecézních kněží na sklonku středověku, in: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku (v tisku).

Michaela Bäumlová, Chebský rodák dr. Georg Haller. Osudy katolického kněze v době jagellonské. In: Sborník Muzea Karlovarského kraje 20/2012, s. 7-28.

2013

Michaela Bäumlová, Knihovny tří diecézních kněží na sklonku středověku. In: Boldan, Kamil - Marek, Jindřich (ed.), Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, s. 33-84. Praha 2013.

Michaela Bäumlová, Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepelském klášteře roku 1503. In: Sborník Muzea Karlovarského kraje 21/2013, s. 19-28.

2015

Michaela Bäumlová - Černý, Zbyněk - Fišer, Marcel: Obrazy Chebu. Ikonografie Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. století. Muzeum Cheb - Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 2015.

Michaela Bäumlová: "Sempre stivalato" - die Wallenstein-Sammlung im Museum Cheb/Eger, in: Meller, Harald - Schefzik, Michael: Krieg. Eine archäologische Spurensuche. Halle (Saale) 2015.

-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články